Национална стратегија интегралног урбаног развоја

Представници Урбанистичког завода Београда учеетвовали су на округлом столу „Идентификација потреба у урбаном развоју Републике Србије” у теми “Одрживе урбане структуре и рационално коришћење земљишта” у оквиру израде „Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја у Републици Србији до 2030. године“, oдржаном 29.марта 2018. у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.