Javna prezentacija planova detaljne regulacije u Kumodražu i Rakovica selu

Opština Voždovac u saradnji sa Urbanističkim zavodom Beograda organizuje javnu prezentaciju planova detaljne regulacije u mesnoj zajednici „Kumodraž“, u Ulici vojvode Stepe br. 571.
Za prezentacije je planiran sledeći raspored:

– PDR IZMEĐU KUMODRAŠKOG POTOKA I NASELJA „PADINA“ , GO VOŽDODVAC
Ponedeljak, 22.02.2021.godine u 18 časova;

– PDR DELA PODRUČJA UZ NOVI AVALSKI PUT, GO VOŽDOVAC
Utorak, 23.02.2021.godine u 18 časova;

– PDR DELA NASELJA KUMODRAŽ SELO, GO VOŽDOVAC
Sreda, 24.02.2021.godine u 18 časova;

– PDR DELA NASELJA KUMODRAŽ, GO VOŽDOVAC I ZVEZDARA
Četvrtak, 25.02.2021.godine u 18 časova;

U mesnoj zajednici „Rakovica“, u Bulevaru JNA, br. 30,
u petak, 26.02.2021.godine u 18 časova, biće prezentovani:
– PDR PODRUČJA RAKOVICA SELO, GO VOŽDOVAC i
– PDR ZA DEO NASELJA JAJINCI UZ ULICU JAKOVA GALUSA, GO VOŽDOVAC I RAKOVICA

Detaljnije: Javna prezentacija planova detaljne regulacije u Kumodražu i Rakovica selu

SPORTSKI OBJEKTI I KOMPLEKSI U OKVIRU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA 2041. I IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD

U Urbanističkom zavodu Beograda je 1. februara 2021.godine, održan sastanak na kome su prisustvovali Vanja Udovičić; ministar omladine i sporta, Ivana Dukić; specijalni savetnik ministra omladine i sporta, Marko Stojičić; Glavni urbanista grada Beograda, Dragomir Petronijević; član Gradskog veća i Vesna Tahov; direktor Urbanističkog zavoda Beograda sa stručnim saradnicima.

Tema sastanka su bili sportski objekti i kompleksi u okviru Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041. i tekućim Izmenama i dopunama plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd.

Ministar Vanja Udovičić i predstavnica ministarstva Ivana Dukić, su na sastanku dali preporuke i smernice u vezi sa razvojem sportskih objekata na teritoriji GUP-a Beograda 2041. i Izmenama i dopunama PGR-a Beograda, za koje je u toku  izrada u Urbanističkom zavodu Beograda. Poseban akcenat je stavljen na postojeće takmičarske sportske objekte (SC Tašmajdan, SC Šumice i dr.) i probleme u vezi sa njihovim prilagođavanjem normativima i standardima za međunarodna takmičenja. Predstavnici Ministarstva omladine i sporta su takođe ukazali na nedostatak zatvorenih i otvorenih bazena na teritoriji opštine Palilula, kao i nedostatak drugih sportskih objekata, poput velodroma, autodroma i dr., na širem prostoru GUP-a Beograda.

U dogovoru sa Glavnim urbanistom, Markom Stojičićem i članom gradskog veća, Dragomirom Petronijevićem, na sastanku je zaključeno da Urbanistički zavod Beograda u okviru procedure saradnje sa nadležnim organima i organizacijama za GUP Beograda 2041. i Izmene i dopune plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, dostavi Ministarstvu omladine i sporta, predlog lokacija za planirane sportske objekte i komplekse.

 

Prilog priredio: Božidar Bojović, dipl.prostorni planer

SVETI ATANASIJE VELIKI – SLAVA URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA

JUP Urbanistički zavod Beograda je u nedelju 31. januara 2021.godine, prikladno obeležio svoju slavu Sveti Atanasije Veliki. U skladu sa svim merama koje su propisane u uslovima pandemeje Kovid 19, domaćin slave, naš kolega Zoran  Ćirović, je obavio slavski obred sa sveštenikom uz prisustvo direktorke Vesne Tahov i ograničenog broja zaposlenih.

REZULTATI KONKURSA ZA NAGRADU RANKO RADOVIĆ U 2020. GODINI

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio. Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Od 2008. godine status suosnivača nagrade ima i Urbanistički zavod Beograda.

Na osnovu pristiglog konkursnog materijala žiriji su doneli sledeće odluke:

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 1 (kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu), jednoglasno, je doneo Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli: autoru Aleksandru Trumiću za knjigu Yugo-monumen(TI)tomanija – Bogdan Bogdanović između mašte i političke stvarnosti, u izdanju Orion arta, Beograd, 2020.
Žiri je radio u sastavu: dr Zlata Vuksanović Macura, dipl. inž. arh. (predsednica Žirija), prof. dr Luka Skansi, dipl. inž. arh. i Slobodan Giša Bogunović, diplomirani filozof.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 2 (realizovano arhitektonsko delo), jednoglasno, je doneo Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli: projektu Studio Miklavc i autorima: Dekleva Gregorič Architects, Aljoši Dekleva, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist); Tini Gregorič, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist); Lei Kovič, u.d.i.a. za Hidden addition to a suburban row house, Škofja Loka, Slovenija, 2019.
Žiri je radio u sastavu: prof. Vasa Perović, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija), prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh. i Milenija Marušić, dipl. inž. arh.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 3 (televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije), većinom glasova, je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije dodeli:
Udruženju Moderni u Beogradu, Odgovorno lice: Snežana Zlatković, d.i.a., za izložbe Moderni u Beogradu, Galerija Kolektiv, Galerija FLU, Ulična galerija, OZON ARTspace, Kolarčeva zadužbina, 2019.Žiri je radio u sastavu: Zoran Dmitrović, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija), prof. mr Branko Pavić, grafičar i Radonja Leposavić, istoričar umetnosti i radijski novinar.

Zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa Covid 19 i mera koje je doneo krizni štab svečana dodela nagrade i otvaranje izložbe učesnika konkursa održaće se u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u prvoj polovini 2021. godine.
Tokom 2021. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Opširnije na strani: http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
Izveštaj o nagradi Ranko Radović 2020

TRANSFORMACIJA PROSTORA I UNAPREĐENJE URBANISTIČKIH STANDARDA PODRUČJA POZNATIJEG KAO MARINKOVA BARA

Plan detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, GO Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu će se nalaziti na javnom uvidu do 20. januara 2020.godine.

Prema planu detaljne regulacije dela područja između ulica Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, čiji je naručilac Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Begrada, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda, na ovom području planirana je izgradnja mešovitih gradskih centara, novih vrtića i škola, doma zdravlja, biciklističkih staza, nove vodovodne i kanalizacione mreže i magistralnih toplovoda.

Očekivani efekti planiranja su stvaranje planskih mogućnosti za transformaciju prostora i unapređenje urbanističkog i društvenog standarda stanovništva, uklanjanje nehigijenskog naselja u Marinkovoj bari, rekonstrukcija postojeće i dogradnja funkcionalne saobraćajne mreže i planiranje nedostajućih infrastrukturnih i komunalnih sadržaja – navodi se u planskoj dokumentaciji.

Površina obuhvaćena planom iznosi oko 82.58 ha, od čega će mešoviti gradski centri, koji podrazumevaju kombinovano stanovanje i poslovanje, zauzimati 4,72 hektara.

Predviđena je i transformacija porodičnog stanovanja u višeporodično stanovanje, a broj stanova će se sa 5.100 povećati na 7.313, dok će broj stanovnika sa sadašnjih 12.282 porasti na 19.015, a broj zaposlenih sa 900 na čak 8.630.

Povećaće se i površine planirane za saobraćajnice, kao i one za objekte javnih službi.

U planu je rekonstrukcija, odnosno izgradnja nove saobraćajne mreže, pa tako planirana širina regulacija dvosmernih saobraćajnica na području plana iznosi minimalno 9.0m (sa kolovozom širine 6,0m), dok planirana širina regulacija jednosmernih saobraćajnica iznosi minimalno 6.5m (sa kolovozom širine 3,5m). Saobraćajnice su planirane sa obostranim trotoarima minimalnih širina 1,5m.

Predviđa se i reorganizacija mreže postojećih linija javnog gradskog prevoza, kao i izgradnja biciklističkih staza i kolektivnih blokovskih garaža.

U planu je i zamena cevovoda novim većeg prečnika, gradnja kanalizacije opšteg sistema, novih trafostanica i pristupne telekomunikacione mreže za nove objekte.

Snabdevanje toplotnom energijom planiranih potrošača unutar planira se povezivanjem na dva toplotna izvora – TO Medaković i TO Voždvac, putem magistralnih toplovoda duž ulice Ignjata Joba, a snabdevanje planiranih objekata prirodnim gasom putem izgradnje niskopritisne polietilenske gasovodne mreže.

U skladu sa porastom broja stanovnika, planira se i gradnja dve nove predškolske ustanove i četiri nova depandansa postojećih i dve nove osnovne škole, kao i jednog objekta za ustanovu primarne zdravstvene zaštite u sa stanicom hitne medicinske pomoći i proširenje Centralnog groblja.

PLAN DETALJNE REGULACIJE UNUTRAŠNJEG MAGISTRALNOG PRSTENA, SEKTOR III, NA JAVNOM UVIDU DO 20 JANUARA 2021. GODINE

Pred građanima je plan za izgradnju nove saobraćajnice od Partizanovog stadiona do Šumica. Stanovnici opština Savski venac i Voždovac, sa planom mogu da se upoznaju do 20 januara.

Plan detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice“, gradske opštine Savski venac i Voždovac je na javnom uvidu do 20 januara 2021. godine, a  javna sednica će se održati u martu mesecu.

Ukupna površina plana je 42 hektara.Planskim dokumentom UMP-a sektor III, razrađuje se deonica od tunela u Ulici Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice“, koji osim čvora obuhvata i blok između Bulevara oslobođenja, trase UMP-a i ulica Dinarske i Zvečanske, deo bloka između Bulevara oslobođenja i Ulice Vojvode Stepe, uz čvor „Autokomanda“, deo između trase UMP-a i ulica Vojvode Stepe i Triše Kaclerovića, blokove između trase UMP-a, Autoputa, planiranog čvora „Šumice“, ulica Zaplanjske, Mokroluške, Vojvode Đurovića, Vojvode Skopljanca, Ljube Nedića i Kumodraške, kao i blokove između planiranog čvora „Šumice“, Autoputa i ulica Miška Jovanovića (Nova Kumodraška), Ustanička i Ibrahima Babovića. Ukupna površina plana je 42 hektara.

Trasa počinje izlaskom iz tunela Topčider, nastavlja preko kružne raskrsnice Autokomanda. Iznad izlaznog portala tunela Topčider projektovana je kružna raskrsnica preko koje se povezuju saobraćajni tokovi na relaciji Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, ulice Maglajska, Ljutice Bogdana. Da bi se omogućio direktan pristup iz Bulevara oslobođenja preko Autokomande na UMP, u smeru ka Novom Beogradu, projektovana je veza između Ulice dr Milutina Ivkovića i UMP-a.

Biciklističke staze planirane su Daruvarskom, Ozrenskom i Vidskom ulicom, zatim uz deo trase UMP i dalje Ulicom narodnog heroja Milorada Bonžulića. Takođe, planirana je staza koja ide Dinarskom ulicom, Dr Milutina Ivkovića, koja obodom kružnog toka ulazi u Bulevar oslobođenja i dalje ide Ulicom vojvode Stepe. U planu je i staza koja ide Zaplanjskom i Mokroluškom ulicom, kao i staza duž Nove Kumodraške koja prelazi Dušanovački most i ide do Ustaničke.

U planu je rekonstrukcija postojećih ulica. Deo ulice Triše Kaclerovića se koriguje tako da se povezuje sa Vojvode Vlahovića. Obnavljaće se i Prešernova, Krivolačka, Ljube Nedića, Vojvode Skopljanca, Ljubićka, deo Petra Gvojića, Gorička, Đakona Avakuma, Jaše Ignjatovića, Peke Pavlovića, Tipografska, Despota Uglješe, Braće Jerkovića, Vidska, Ozrenska, Grčića Milenka, Ljube Čupe, Daruvarska i Ibrahima Babovića. Planiraju se nove saobraćajnice: Nova 8, Prešernova 1, Prešernova 2 i delovi ulica Nova 5, Prešernova, Petra Gvojića i Braće Jerkovića.

U delu grada koji je obuhvaćen planom nalaze se evidentirani arheološki lokalitet „Autokomanda“, i dobro pod prethodnom zaštitom „Topovske šupe“ i Tabanovačkoj bb čija je zaštita predviđena planom.

Na uglu ulica Nova Kumodraška i Mokroluška planiran je park, a na uglu sa Vojvode Đurovića skver. Planom je predviđena realizacija tri depandansa za potrebe dece predškolskog uzrasta.

GRADNJA NA PODRUČJU MAKIŠKOG POLJA VAN PRVE I DRUGE ZONE VODOIZVORIŠTA

Povodom javne sednice za PDR Makiša, koja je održana 15. decembra 2020.godine, Glavni gradski arhitekta Marko Stojčić je predočio, da je pristiglo 64 primedbe, što je, kako je ocenio, mali broj za tako velik prostor. Ljudima koji se bave urbanizmom to je pokazatelj da je plan dobar, jer za mnogo manje lokacije pristiže i po 300, 400 primedbi.

Prema rečima Glavnog gradskog urbaniste: „Područje Makiškog polja je još 1974. godine planirano za urbanizaciju tadašnjim Generalnim urbanističkim planom, a da je 2009. godine doneta odluka o izradi plana generalne regulacije, koji je usvojen 2015., kojim je predviđena gradnja. Institut „Jaroslav Černi” izradio je studiju kojom je pokazao kako stoje stvari sa vodosnabdevanjem na čitavoj ovoj teritoriji i svi treba da znaju da je gradnja predviđena van prve i druge zone vodoizvorišta“.

Opširnije na sajtu Skupštine grada Beograda: Gradnja na području Makiškog polja van prve i druge zone vodoizvorišta| Grad Beograd

 

NOVI PLAN ZA KNEZ MIHAILOVU ULICU

U dnevnom listu „Politika“, objavljen je članak o Knez Mihailovoj ulici pod nazivom  „Novi kroj za  očuvanje Knez Mihailove ulice“, autorke Daliborke Mučibabić. Povod za ovaj članak  je upravo Plan detaljne regulacije koji se radi u Urbanističkom zavodu Beograda.

Inicijativa za izradu novog planskog dokumenta potekla je od gradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, jer postojećem, usvojenom 1980., rok ističe 30. aprila sledeće godine. Knez Mihailova ulica čak 150 godina nije menjala ime, kulturno dobro je od izuzetnog značaja, a već 33 godine u njoj caruju pešaci.

− Prostorne, arhitektonske, urbanističke i ambijentalne vrednosti područja Knez Mihailove ulice predstavljaju najznačajniju kulturno-istorijsku i spomeničku celinu u Beogradu, u kojoj su sva materijalna svedočanstva nastajanja i rasta centralnog dela grada. Izrada planskog dokumenta svakako je i prilika za bezrezervno čuvanje i negu ovih vrednosti – ističu Sanja Đorđević i dr Marija Lalošević, rukovodioci izrade plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu.

Izvor: http://www.politika.rs/articles/details/468058

 

PDR područja Knez Mihailove ulice

Prostorne, arhitektonske, urbanističke i ambijentalne vrednosti područja Knez Mihailove ulice predstavljaju najznačajniju kulturno-istorijsku i spomeničku celinu u Beogradu, u kojoj su sadržana materijalna svedočanstva nastajanja i rasta centralnog dela grada. Izrada ovog planskog dokumenta svakako je i prilika za bezrezervno čuvanje i negu ovih vrednosti.

Urbanistički zavod Beograda započeo je izradu Plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu, gradska opština Stari grad. Proces je otpočeo inicijativom Zavoda za zaštitu kulture grada Beograda upućenom Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda (koja je i Investitor izrade Plana), u kojoj je ukazano da je za prostorno kulturno istorijsku celinu „Područje Knez Mihailove ulice“ potrebno definisati novi planski dokument.

Odluka o izradi Plana doneta je na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 29. avgusta 2019. godine, i objavljena u Službenom listu grada Beograda broj 74/2019.

Cilj izrade Plana je zaštita, očuvanje i unapređenje kulturno-istorijskog nasleđa i u skladu sa tim definisanje pravila uređenja i građenja na predmetnom području. Područje Knez Mihailove ulice utvrđeno je za kulturno dobro kao prostorna kulturno-istorijska celina 1964. godine, a za kulturno dobro od izuzetnog značaja 1979. godine.

Granicom Plana obuhvaćen je deo teritorije Gradske opštine Stari grad, prostor između ulica Knez Mihailove, Kralja Petra, Uzun Mirkove, Studentski trg, Vase Čarapića, Trga Republike, Sremske, Maršala Birjuzova, Carice Milice, Cara Lazara, Gračaničke i Pariske. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 17.9 ha.

Predloženi planski obuhvat

Predmetni prostor je u najvećem delu obuhvaćen Detaljnim urbanističkim planom područja Knez Mihailove ulice koji je usvojen 1980. godine. Nosioci izrade DUP-a iz 1980.  bili su Zavod za planiranje razvoja Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Pretežna planirana namena predstavlja stanovanje sa delatnostima. Glavna pešačka arterija koja je DUP-om dobila najviši komunikacioni rang je upravo Knez Mihailova ulica u kojoj su planirani najznačajniji gradski sadržaji iz domena kulture, obrazovanja, poslovanja, trgovine i turizma.

Fenomen Knez Mihailove ulice i prostora prostorno kulturno istorijske celine od izuzetnog značaja „Područje knez Mihailove ulice“ je jedinstven i neponovljiv. Sama Knez Mihailova ulica nakon izvršene rekonstrukcije 1987. godine postaje nova žiža okupljanja i socijalnih kontakata i jedan od najvrednijih elemenata prestonice. Uređenje proširene pešačke zone tri decenije kasnije, a prema originalnom projektu i istom estetskom i vizuelnom izrazu doprinelo je da se uravnoteženi urbani ambijent same Knez Mihailove ulice prelije na celo područje i stvori jedinstvena i prepoznatljiva šira celina.

Na ovom Planu Urbanistički zavod Beograda aktivno i kontinuirano sarađuje sa  Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a inicijalni trenutak saradnje zabeležen je na prvom zajedničkom sastanku, oktobra 2020. godine, u prostorijama Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

U skladu sa uslovima i merama zaštite nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u nacrtu Plana biće detaljno definisani svi urbanistički parametri za planiranu izgradnju u okviru prostorno kulturno istorijske celine od izuzetnog značaja „Područje Knez Mihilove ulice“ i prostorno kulturno istorijske celine „Istorijsko jezgro Beograda“.

Plan će uskoro biti izložen na Ranom javnom uvidu, a informacije i obaveštenja o fazama i postupku participacije stručne i opšte javnosti objavićemo na našoj veb stranici.

Tekst priredile:
Rukovodioci izrade Plana – Sanja Đorđević i dr Marija Lalošević

Više projekata naredne godine za lepši Beograd

Prema izjavi glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića za Beoinfo, finansiranje izrade planova detaljne regulacije, će od Nove godine preći u nadležnost Službe glavnog urbaniste, uz isključivo ugovaranje sa Urbanističkim zavodom Beograda, kao gradskim preduzećem, koje je i osnovano za ove potrebe.

Glavni urbanista Marko Stojčić izjavio je da će se sredstvima iz budžeta Grada za sledeću godinu, koja su namenjena Službi glavnog urbaniste, finansirati konkursi i izrada planskih dokumentacija za uređenje grada, izgradnju parkova i trgova. Ova sredstva su se do ove godine nalazila na drugim pozicijama u budžetu, pre svega u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju grada, kao i Sekretarijatu za investicije.

On je precizirao da će se podići kvalitet projekata, skratiti rokovi predviđeni za sprovođenje arhitektonskih konkursa i svih drugih arhitektonskih aktivnosti, a sa druge strane, maksimalno će se angažovati domaće arhitekte.

– Sredstva su namenjena i ugovaranje sa Urbanističkim zavodom Beograda, što je veoma važno jer je do sada Direkcija finansirala izradu planova detaljne regulacije, što će od Nove godine preći u nadležnost službe, uz isključivo ugovaranje sa Urbanističkim zavodom Beograda, kao gradskim preduzećem, koje je i osnovano za ove potrebe – naveo je Stojčić u izjavi za Beoinfo.

Kao primer je naveo izgradnju Linijskog parka, gde su angažovane domaće mlade arhitekte, i dodao da je nedavno pokrenut postupak kako bi se raspisao javni konkurs za trg Crveni krst, koji bi trebalo da bude novi, otvoreni trg sa pošumljenim delom, a ispod je planirana javna garaža.

Glavni urbanista je najavio da je u planu pokretanje konkursa za plato ispred Politike, odnosno za prostor između ovog objekta, zgrade Opštine Stari grad i Radio Beograda, koji bi trebalo da dobije potpuno nov, uređeniji izgled. Osim toga, prema njegovim rečima, biće raspisan i konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije Stare šećerane, čiji bi prostor bio namenjen za potrebe kulture i obrazovanja. Radiće se i projekti za rekonstrukciju Čumićevog sokačeta i Gradića Pejtona, koji postaju umetnički centri.

Četvrtak, 19. novembar 2020. godine.

Izvor: https://www.beograd.rs/lat/beoinfo/1777835-uredjenje-grada-uz-bolji-kvalitet-projekata-i-angazovanje-domacih-arhitekata/