RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 39, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije Bloka 39, Gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. jula 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774616-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-39/

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE SAOBRAĆAJNICE ŠIROKI PUT, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice Široki put, Gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. jula 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774617-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-saobracajnice-siroki-put/

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma“, gradska opština Čukarica

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma“, Gradska opština Čukarica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. juna do 13. jula 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774417-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-avala-filma-gradska-opstina-cukarica_2/

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RASPLET 220 KV NADZEMNIH VODOVA I UVOĐENJE NADZEMNOG VODA 110 KV BR. 117/1 U TS „BEOGRAD 3“, GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA, RAKOVICA I VOŽDOVAC

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za rasplet 220 KV nadzemnih vodova i uvođenje nadzemnog voda 110 KV br. 117/1 u TS „Beograd 3“, Gradske opštine Čukarica, Rakovica i Voždovac, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. maja do 8. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 8. juna 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773189-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-a-rasplet-220-kv-nadzemnih-vodova-i-uvodjenje-nadzemnog-voda-110-kv-br-117-1-u-ts-beograd-3/

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE IZMENA PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNE ZONE „AUTOPUT“ U NOVOM BEOGRADU, ZEMUNU I SURČINU, ZA BLOKOVE 32 I 33

RANI JAVNI UVID povodom izrade Izmena plana detaljne regulacije privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blok 32 i 33, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. maja do 8. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 8. juna 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773200-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-plana-detaljne-regulacije-privredne-zone-autoput-u-novom-beogradu-zemunu-i-surcinu-za-blokove-32-i-33/

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU TOPLOVODA RADI POVEZIVANJA DISTRIBUTIVNIH TOPLOVODNIH PODRUČJA TO „CERAK“ I TO „MILJAKOVAC“, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju toplovoda radi povezivanja distributivnih toplovodnih područja TO „Cerak“ i TO „Miljakovac“, Gradska opština Rakovica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. maja do 8. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 8. juna 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773204-rani-javni-uvid-povodom-izrdae-pdr-za-izgradnju-toplovoda-radi-povezivanja-distributivnih-toplovodnih-podrucja-to-cerak-i-to-miljakovac/

RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE KOSANČIĆEV VENAC ZA GRAĐEVINSKU PARCELU P1, GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

RANI JAVNI UVID u Izmene i dopune plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za građevinsku parcelu P1, Gradska opština Stari grad obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. do 29. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. maja 2020. godine. 

Rani javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na Ranom javnom uvidu pre uvođenja vanrednog stanja. Sve primedbe, inicijative, sugestije i uslovi dostavljeni u prethodnom periodu u vezi sa izloženim elaboratom biće sastavni deo Izveštaja o ranom javnom uvidu i nije ih potrebno ponovo dostavljati.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772974-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-gradjevinsku-parcelu-p1_2/

RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA NASELJE MALI MOKRI LUG (FAZA I) ZA DEO BLOKA IZMEĐU BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA I ULICA PRVOMAJSKE, NARODNOG FRONTA, BOSANSKE, HAZARSKE I PAVLA VASIĆA, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

RANI JAVNI UVID u Izmene i dopune plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug (faza I) za deo bloka između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Prvomajske, Narodnog fronta, Bosanske, Hazarskei Pavla Vasića, Gradska opština Zvezdara obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. maja 2020. godine. 

Rani javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na Ranom javnom uvidu pre uvođenja vanrednog stanja. Sve primedbe, inicijative, sugestije i uslovi dostavljeni u prethodnom periodu u vezi sa izloženim elaboratom biće sastavni deo Izveštaja o ranom javnom uvidu i nije ih potrebno ponovo dostavljati.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772938-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-za-naselje-mali-mokri-lug/

RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU ULICA 16. OKTOBRA, MATICE SRPSKE I GRANICE REGULACIONOG PLANA NASELJA MIRIJEVO, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za područje između ulica 16. oktobra, Matice srpske i granice Regulacionog plana naselja Mirijevo, Gradska opština Zvezdara obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. maja 2020. godine. 

Rani javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na Ranom javnom uvidu pre uvođenja vanrednog stanja. Sve primedbe, inicijative, sugestije i uslovi dostavljeni u prethodnom periodu u vezi sa izloženim elaboratom biće sastavni deo Izveštaja o ranom javnom uvidu i nije ih potrebno ponovo dostavljati.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772939-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-pdorucje-izmedju-ulica-16-oktobra-matice-srpske-i-i-granice-regulacionog-plana-naselja-mirijevo/

RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za linijski park – Beograd, Gradske opštine Stari grad i Palilula obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. maja 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772940-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-linijski-park—beograd-gradske-opstine-stari-grad-i-palilula/