ОДЛАГАЊЕ РАНИХ ЈАВНИХ УВИДА, ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

До укидања ванредног стања одлажу се рани јавни увиди, јавни увиди и јавне седнице за планска документа који су заказани од 15. марта до 30. априла 2020. Године.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771928-odlaganje-ranih-javnih-uvida-do-ukidanja-vanrednog-stanja/

ОДЛАГАЊЕ РАНИХ ЈАВНИХ УВИДА, ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

До укидања ванредног стања одлажу се рани јавни увиди, јавни увиди и јавне седнице за планска документа који су заказани од 15. марта до 30. априла 2020. Године.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771928-odlaganje-ranih-javnih-uvida-do-ukidanja-vanrednog-stanja/

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. марта до 6. априла 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 6. априла 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771803-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-gradjevinsku-parcelu-p1/

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ – ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДА КОНЧАРА, БАЊАЛУЧКА, ТОДОРА ДУКИНА И ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блок између улица; Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. марта до 6. априла 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 6. априла 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771796-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-izmedju-ulica-gospodara-vucica-grcica-milenka-i-ustanicke-opstina-vozdovac-za-blok-izmedju-ulica-rada-koncara-banjalucka-todora-dukina-i-vojvode-prijezde_2/

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и границе регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. марта до 6. априла 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 6. априла 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771781-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-podrucje-izmedju-ulica-16-oktobra-matice-srpske-i-granice-regulacionog-plana-naselja-mirijevo_2/

ИЗМЕНА ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА И КРУЖНОГ ПУТА КОД НАСЕЉА КИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 16. априла 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771749-izmena-zakazanog-termina-za-odrzavanje-javne-sednice-komisije-za-planove-skupstine-grada-beograda-u-vezi-sa-nacrtom-pdr-izmedju-obilaznog-auto-puta-i-kruznog-puta-kod-naselja-kijevo/

ИЗМЕНА ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 23. априла 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771672-izmena-zakazanog-termina-za-odrzavanje-javne-sednice-komisije-za-planove-skupstine-grada-beograda-u-vezi-sa-nacrtom-plana-detaljne-regulacije-dela-naselja-kumodraz/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА: СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина Врачар обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. марта до 16. априла 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 7. маја 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. априла 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771674-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-bloka-izmedju-bulevara-kralja-aleksandra-i-ulica-sindjeliceve-niske-i-sredacke/

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ МОКРИ ЛУГ (ФАЗА I) ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ, НАРОДНОГ ФРОНТА, БОСАНСКЕ, ХАЗАРСКЕ И ПАВЛА ВАСИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. до 30. Марта 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 30. марта 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771680-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-za-naselje-mali-mokri-lug-faza-i-za-deo-bloka-izmedju-bulevara-kralja-aleksandra-i-ulica-prvomajske-narodnog-fronta-bosanske-hazarske-i-pavla-vasica_2/

ИЗМЕНА ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАТАНИЋЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МУТАПОВЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА, БОРИСЛАВА ПЕКИЋА И МАКЕНЗИЈЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 9. априла 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771633-izmena-zakazanog-termina-za-odrzavanje-javne-sednice—izmene-i-dopune-pdr-vracarskog-platoa/