ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ И WELLNES И SPA ЦЕНТРА НА ПОДРУЧЈУ КО КОРАЋИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellnes и spa центра на подручју КО Кораћица, Градска општина Младеновац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића 6, од 6. јула до 4. августа 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 8. септембра 2020. године у 13 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића 6.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 4. августа 2020. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774540-javni-uvid-u-nacrt-pdr-postrojenja-za-eksploataciju-pijace-vode-i-wellnes-i-spa-centra-ko-koracica/

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, градска општина Чукарица

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 29. јуна до 13. јула 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. јула 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774417-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-avala-filma-gradska-opstina-cukarica_2/

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина Нови Београд са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, Градска општина Нови Београд, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 29. јуна до 28. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 27. августа 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. јула 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774446-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-blokova-18a-i-69-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев Венац за део блока између улица: Карађорђеве, великих степеница и Косанчићевог Венца, градска општина Стари Град

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, Градска општина Стари град, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 29. јуна до 29. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 27. августа 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. јула 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774418-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-deo-bloka-izmedju-ulica-karadjordjeve-velikih-stepenica-i-kosancicevog-venca/

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, градска општина Земун, за део улице нова 47

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, за део улице Нова 47 обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. јуна до 22. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 30. јула 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. јула 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774293-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-batajnica-za-deo-ulice-nova-47_2/

Јавна седница комисије за планове скупштине града Београда у вези са нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа –дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане то „Вождовац“ (насеље Степа Степановић) до грејног подручја топлане то „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и браће Јерковић) са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана

Јавна седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са наведеним Нацртом плана генералне регулације одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 7. јула 2020. године, у 13 часова.
У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774086-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-plana-generalne-regulacije-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—distributivna-toplovodna-mreza-od-grejnog-podrucja-toplane-to-vozdovac/

Измена термина и локације за одржавање јавних седница

1. Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара;
2. Нацртом плана детаљне регулације блока између булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, градска општина Врачар;
3. Нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана то „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице патријарха Јоаникија, градске општине Чукарица и Раковица са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.

Јавне седнице које су заказане за 2. Јул 2020. године у 13 часова у згради градске управе града Београда, улица краљице Марије бр.1, одржаће се у просторијама скупштине града Београда, трг Николе Пашића 6 у 14 часова.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774511-izmena-termina-i-lokacije-za-odrzavanje-javnih-sednica_2/

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ ТИРШОВА 2 У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА ГК И ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ С ЗА САОБРАЋАЈНИ ПРИСТУП КОМПЛЕКСУ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНА презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у оквиру грађевинског комплекса ГК и грађевинске парцеле С за саобраћајни приступ комплексу, Градска општина Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19. до 26. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да извше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаном облику доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 26. јуна 2020. године.

У току јавне презентације, Урбанистички пројекат биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773742-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-univerzitetske-decje-klinike-tirsova-2/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ 220 КV НАДЗЕМНИХ ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 КV БР. 117/1 У ТС „БЕОГРАД 3“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за расплет 220 КV надземних водова и увођење надземног вода 110 КV бр. 117/1 у ТС „Београд 3“, Градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. маја до 8. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. јуна 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773189-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-a-rasplet-220-kv-nadzemnih-vodova-i-uvodjenje-nadzemnog-voda-110-kv-br-117-1-u-ts-beograd-3/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, ЗА БЛОКОВЕ 32 И 33

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Измена плана детаљне регулације привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок 32 и 33, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. маја до 8. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. јуна 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773200-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-plana-detaljne-regulacije-privredne-zone-autoput-u-novom-beogradu-zemunu-i-surcinu-za-blokove-32-i-33/