JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE POSTROJENJA ZA EKSPLOATACIJU PIJAĆE VODE I WELLNES I SPA CENTRA NA PODRUČJU KO KORAĆICA, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije postrojenja za eksploataciju pijaće vode i wellnes i spa centra na području KO Koraćica, Gradska opština Mladenovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića 6, od 6. jula do 4. avgusta 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 8. septembra 2020. godine u 13 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića 6.
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 4. avgusta 2020. godine.
U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774540-javni-uvid-u-nacrt-pdr-postrojenja-za-eksploataciju-pijace-vode-i-wellnes-i-spa-centra-ko-koracica/

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije dela blokova 18a i 69, gradska opština Novi Beograd sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog plana

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela blokova 18a i 69, Gradska opština Novi Beograd, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. juna do 28. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 27. avgusta 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 28. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774446-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-blokova-18a-i-69-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev Venac za deo bloka između ulica: Karađorđeve, velikih stepenica i Kosančićevog Venca, gradska opština Stari Grad

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeve, Velikih stepenica i Kosančićevog venca, Gradska opština Stari grad, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. juna do 29. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 27. avgusta 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774418-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-deo-bloka-izmedju-ulica-karadjordjeve-velikih-stepenica-i-kosancicevog-venca/

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije naselja Batajnica, gradska opština Zemun, za deo ulice nova 47

JAVNI UVID u Nacrt Izmena i dopuna plana detaljne regulacije naselja Batajnica, za deo ulice Nova 47 obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. juna do 22. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 30. jula 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 22. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774293-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-batajnica-za-deo-ulice-nova-47_2/

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE TIRŠOVA 2 U OKVIRU GRAĐEVINSKOG KOMPLEKSA GK I GRAĐEVINSKE PARCELE S ZA SAOBRAĆAJNI PRISTUP KOMPLEKSU, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

JAVNA prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u okviru građevinskog kompleksa GK i građevinske parcele S za saobraćajni pristup kompleksu, Gradska opština Savski venac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19. do 26. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanom obliku dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 26. juna 2020. godine.

U toku javne prezentacije, Urbanistički projekat biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773742-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-univerzitetske-decje-klinike-tirsova-2/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU UGRINOVAČKE, BAČKE ULICE I NOVOSADSKOG PUTA (T6), GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

JAVNI UVID u Nacrt Plana detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. maja do 23. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Termin javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda, biće određen nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS, broj 66/20).

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 23. juna 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773188-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ugrinovacke-backe-ulice-i-novosadskog-puta-t6-gradska-opstina-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA I VODOVA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U BEOGRADU II FAZA I ETAPA – DISTRIBUTIVNA TOPLOVODNA MREŽA OD GREJNOG PODRUČJA TOPLANE TO „VOŽDOVAC“ (NASELJE „STEPA STEPANOVIĆ“) DO GREJNOG PODRUČJA TOPLANE TO „MEDAKOVIĆ“ (UGAO ULICA DARVINOVE I BRAĆE JERKOVIĆ)

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II Faza I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac“ (naselje „Stepa Stepanović“) do grejnog područja toplane TO „Medaković“ (ugao ulica Darvinove i Braće Jerković), obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. maja do 23. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Termin javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda, biće određen nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS, broj 66/20).

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 23. juna 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773201-javni-uvid-u-nacrt-pgr-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—distributivna-toplovodna-mreza-od-grejnog-podrucja-toplane-to-vozdovac-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA I VODOVA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA – II FAZA I ETAPA – CELINA TO „CERAK“ I DISTRIBUTIVNA TOPLOVODNA MREŽA DUŽ ULICE PATRIJARHA JOANIKIJA, GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA I RAKOVICA

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja – II Faza I etapa – celina TO „Cerak“ i distibutivna toplovodna mreža duž ulice Patrijarha Joanikija, Gradske opštine Čukarica i Rakovica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. maja do 16. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Termin javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda, biće određen nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS, broj 39/20).

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. juna 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773009-javni-uvid-u-nacrt-plana-generalne-regulacije-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—celina-toplana-to-cerak-i-distributivna-toplovodna-mreza-duz-ulice-patrijarha-joanikija/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA I ULICA SINĐELIĆEVE, NIŠKE I SREDAČKE, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

JAVNI UVID u Nacrt Plana detaljne regulacije bloka između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Sinđelićeve, Niške i Sredačke, Gradska opština Vračar obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. maja do 16. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Termin javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda, biće određen nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS, broj 39/20).

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. juna 2020. godine.

Javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na Javnom uvidu pre uvođenja vanrednog stanja. Sve primedbe, mišljenja, inicijative i sugestije koje su dostavljene u prethodnom periodu u vezi sa izloženim elaboratom biće uzete u razmatranje.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773013-javni-uvid-u-nacrt-pdr-bloka-izmedju-bulevara-kralja-aleksandra-i-ulica-sindjeliceve-niske-i-sredacke-vracar_2/

KOMISIJA ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA -OBAVEŠTENJE-

Nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja od strane Skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli su se uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planskih dokumenata. Datumi održavanja javnih uvida će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao i na internet portalu Grada Beograda.

Napominjemo da se javne sednice neće održavati sve dok epidemiološka procena i mere zaštite ne budu takve da bude omogućeno okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru. Datumi održavanja javnih sednica će biti naknadno objavnjeni u sredstvima javnog informisanja, kao i na internet portalu Grada Beograda.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772838-obavestenje-_2/