JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA NOVU KUMODRAŠKU ULICU OD USTANIČKE ULICE DO DARVINOVE ULICE, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, Gradska opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 11. juna do 11. jula 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 26. jula 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. jula 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1749557-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-novu-kumodrasku-ulicu-od-ustanicke-ulice-do-darvinove-ulice-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-plana-na-zivotnu-sredinu/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMERCIJALNE ZONE UZ IBARSKU MAGISTRALU, JUŽNO OD RASKRSNICE SA AUTOPUTSKOM OBILAZNICOM, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone uz Ibarsku magistralu, južno od raskrsnice sa autoputskom obilaznicom, Gradska opština Rakovica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 30. aprila do 31. maja 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 14. juna 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 31. maja 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1748128-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-komercijalne-zone-uz-ibarsku-magistralu-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE GROBLJA U MESNOJ ZAJEDNICI PETKA, GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Petka, Gradska opština Lazarevac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Lazarevac, ul. Karađorđeva 42,  od 23. aprila do 24. maja 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 7. juna 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 24. maja 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1747848-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-groblja-u-mesnoj-zajednici-petka/

JAVNI UVID U NACRT IZMENA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKOVA 25 I 26 U NOVOM BEOGRADU

JAVNI UVID u Nacrt izmena plana detaljne regulacije Blokova 25 i 26 u Novom Beogradu obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. aprila do 18. maja 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 24. maja 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 18. maja 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1747653-javni-uvid-u-nacrt-izmena-plana-detaljne-regulacije-blokova-25-i-26-u-novom-beogradu/

 

NACRT IZMENA I DOPUNA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA BEOGRADA

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19. marta do 20. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 10. maja 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. aprila 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1746778-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-regionalnog-prostornog-plana-administrativnog-podrucja-grada-beograda-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni_2/

NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 51 U NOVOM BEOGRADU – PRVA FAZA

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu – Prva faza obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19. marta do 20. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 26. aprila 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. aprila 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1746788-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-bloka-51—prva-faza/

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BANJE U OVČI

GRADSKA OPŠTINA PALILULA

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije banje u Ovči, Gradska opština Palilula obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. decembra 2017. godine do 5. januara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 18. januara 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 5. januara 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMERCIJALNE ZONE IZMEĐU ULICE VLADIMIRA TOMANOVIĆA I AUTOPUTA

GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone između Ulice Vladimira Tomanovića i autoputa, Gradska opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 11. decembra 2017. godine do 15. januara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 1. februara 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. januara 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM U PRVOMAJSKOJ ULICI

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Prvomajskoj ulici, Gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. novembra do 15. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 28. decembra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. decembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda