PLAN DETALJNE REGULACIJE POSTROJENJA ZA EKSPLOATACIJU PIJAĆE VODE I WELLNES I SPA CENTRA NA PODRUČJU KO KORAĆICA, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije postrojenja za eksploataciju pijaće vode i wellnes i spa centra na području KO Koraćice, Gradska opština Mladenovac, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 26. marta do 11. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića 6. Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. aprila 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1746784-rani-javni-uvid-u-pdr-postrojenja-za-eksploataciju-pijace-vode-i-wellnes-i-spa-centra-na-podrucja-ko-koracica

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU KANALA „BORČANSKI PRETOK“ I ULICA: ZRENJANINSKI PUT, BRATSTVA I JEDINSTVA I HOPOVSKE, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za područje između kanala „Borčanski pretok“ i ulica: Zrenjaninski put, Bratstva i Jedinstva i Hopovske, Gradska opština Palilula, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 12. do 26. marta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. marta 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

PLAN DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICA STEVANA BRAKUSA, VALJEVSKE I TOŠE JOVANOVIĆA

GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije područja između ulica Stevana Brakusa, Valjevske i Toše Jovanovića, Gradska opština Čukarica, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 11. do 25. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25. decembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

IZMENA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU ULICA: FRANCUSKE, CARA DUŠANA, TADEUŠA KOŠĆUŠKA I POSTOJEĆE PRUGE NA DORĆOLU

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

RANI JAVNI UVID u Izmenu plana detaljne regulacije za područja između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, Gradska opština Stari Grad, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 14. do 28. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 28. decembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 20

GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za deo Bloka 20, gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. do 18. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 18. decembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javniuvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 13

GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije Bloka 13, Gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 1. novembra do 1. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 14. decembra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda