Денис Кан Теоман, гост Урбанистичког завода Београда, 20.04. 2018.

Прво у низу предавања у јубиларној години, у серији “Млади гласови”, одржаће Денис Кан Теоман, гост Урбанистичког завода Београда, 20.04. 2018. у 14.00 сати. Представиће Истанбул, урбани развој и одговор на питање “Зашто транспортни трендови у Истамбулу одступају од европских трендова?”

Денис je рођен 1992., растао у Бечу и Истанбулу, дипломирао географију на Вурсбург Универзитету у Немачкој а магистрирао урбанизам и просторно планирање на универзитету Рудгерс у Њујорку. Примљен је на докторске студије на три универзитета у САД и Канади. Интересују га интернационално планирање развоја, компаративне транспортне, стамбене и студије урбанизације и утицај миграција и урбаног планирања.
Члан је European Association of Geographers (EUROGEO) и International Developing Interest Group, Rutgers University. Objavio je rad „Terrorism and Tourism, New “Partners?“ u European Journal of Geography, 2017. године и активан је на међународним конференцијама.

УРБАНА МОБИЛНОСТ – МОГУЋНОСТИ ВЕЛИКИХ И МАЊИХ ГРАДОВА СРБИЈЕ

Академија инжењерских наука Србије и Савез инжењера и техничара Србије
позивају заинтересоване на Други отворени округли сто у пројекту

ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ
са темом:

УРБАНА МОБИЛНОСТ – МОГУЋНОСТИ ВЕЛИКИХ И МАЊИХ ГРАДОВА СРБИЈЕ

Округли сто биће одржан у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9, Београд, 26. априла 2018. од 15 до 18 часова. Пријављивање учесника вршиће се пред сам почетак испред сале. Улаз је слободан.
Више о догађају погледајте овде.

Pадионицa младих урбаних и просторних планера

ISOCARP, Међународна асоцијација урбаних и регионалних планера, подсећа да је рок за пријављивање за радионицу младих урбаних и просторних планера (YПП) у Бодо и Кристиансанд у Норвершкој, продужен до 8. априла 2018. Радионица се традиционално организује пре годишњег светског конгреса ISOCARP, ове године 54.-тог по реду.
Услове погледајте на следећем линку.

Национална стратегија интегралног урбаног развоја

Представници Урбанистичког завода Београда учеетвовали су на округлом столу „Идентификација потреба у урбаном развоју Републике Србије” у теми “Одрживе урбане структуре и рационално коришћење земљишта” у оквиру израде „Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја у Републици Србији до 2030. године“, oдржаном 29.марта 2018. у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

Округли сто “Будућност градова у Србији”

Први од седам Округлих столова пројекта “Будућност градова у Србији” Савеза инжењера и техничара Србије и Академије инжењерских наука Србије одржан је 27.03. 2018. Међу панелистима била је др Жаклина Глигоријевић из Урбанистичког завода Београда.

Предавање: Геолошке подлоге, саобраћајна и техничка инфраструктура као основ доброг урбанистичког плана – ПДР комплекса ‘ИМТ’ на Новом Београду

Ивицa Торњански, Зоран Мишић и Предраг Пиловић из Урбанистичког завода Београда одржаће предавање

Геолошке подлоге, саобраћајна и техничка инфраструктура као основ доброг урбанистичког плана – ПДР комплекса `ИМТ` на Новом Београду

у петак, 23. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Треће у низу предавања у склопу сарадње Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета и Урбанистичког завода Београда, организовано је на реализацији наставе у школској 2017/18 години, у оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на другој години Основних академских студија архитектуре, теоријска настава и студио пројекат, којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић.

Више о овој сарадњи на:
www.arh.bg.ac.rs
www.facebook.com

Предавање: Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања – Комплекс “ИМТ” на Новом Београду

Александра Везмар и Тања Поткоњак из Урбанистичког завода Београда одржаће предавање “Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања: ПДР Комплекса `ИМТ` на Новом Београду“ у петак, 09. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Ово је друго у низу предавања стручњака Урбанистичког завода Београда у настави оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на другој години Основних академских студија архитектуре, теоријска настава и студио пројекат, којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић.

Александра Везмар – урбаниста планер у Групи за животну средину у Сектору за стратешко планирање и развој

 По завршетку Географског факултета, од 1995. године ради у Урбанистичком заводу града Београда као урбаниста планер у Сектору за стратешко планирање и развој. Реформирањем Одељења за животну средину, од 2005.године, учествује у изради бројних студија и анализа, односно дефинисању критеријума у области природних услова и заштите животне средине за потребе лоцирања појединих намена, изради урбанистичких решења у области заштите животне средине и као руководилац  израде и координације стратешких процена утицаја за планове у области просторног и урбанистичког планирања на територији града Београда.

 Тања Поткоњак – урбаниста планер у Групи за животну средину  у Сектору за стратешко планирање и развој

Запослена у Урбанистичком заводу града Београда као урбаниста планер од 2007.године и обавља послове у вези заштите животне средине.

Руководиолац израде већег броја Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Планова детаљне регулације, Генералног плана као и Просторних планова. Професионални и стручни ангажман при разради аспекта заштите животне средине и унапређењу одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у областима инфрструктуре, саобраћаја, обновљивим изворима енергије, области управљања отпадом и отпадним водама, као и низу других. Учешће на изради студија, анализа, стручне сарадње, и писање радова на домаћим  конференцијама, из области заштите животне средине.