Магазина ИНФО архива

Издања 2005. године

10/2005 Тема броја: Јавна стручна провера за део блока уз Војвођанску улицу од угла са улицом Савском до угла са улицом Гандијевом

11/2005 Тема броја: ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА Друга фаза

12/2005 Тема броја: ГАСИФИКАЦИЈА БЕОГРАДА – Програм за израду Плана генералне регулације за изградњу гасне мреже и објеката у Београду


Издања 2006. године

13/2006 Тема броја: План детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића (општина Врачар)

14/2006 Тема броја: Урбанистички завод – стратешко планирање – Континуитет Службе заштите животне средине. Искуства Урбанистичког завода Београда у изради извештаја о стратешкој процени утицаја планова на животну средину

15/2006 Тема броја: Паркирање у Београду

16/2006 Тема броја: Просторно-програмска провера подручја Аде Хује


Издања 2007. године

17/2007 Тема броја: План места за постављање пловних објеката на делу обале и воденог простора на територији града Београда

18/2007 Тема броја:Студија београдског приобаља – прва фаза

19/2007 Тема броја: Програм за израду Урбанистичког плана мреже станица за снабдевање горивом (бензинских станица)

20/2007 Тема броја:III фаза пројекта “Зелена регулатива Београда” Картирање и вредновање биотопа Београда

Инфо специјал/септембар 2007 Тема броја: Старо београдско сајмиште
70 година од отварања Првог међународног сајма узорака


Издања 2008. године

21/2008 Тема броја:Програм за израду Урбанистичког плана Ада Циганлија (Општина Чукарица)

22/2008 Тема броја:Програм за израду Плана генералне регулације мреже пијаца

23/2008 Тема броја:Програм за урбанистички план просторно културно-историјске целине Топчидер

Специјално издање (српско-енглеско) Тема броја: ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДААнализа и утицај на урбани развој


Издања 2009. године

24-25/2009 Тема броја: Тема броја: Пројекат “Чапља” – речни парк Дунава на Новој ади у Београду – сарадња Београда и Фиренце кроз међународни програм “Град-Граду”
Project “Heron” – Danube river park on the new river island in Belgrade Colaboratoin of Belgrade and Florenc through the international “City to City” program

26/2009 Географски Информациони Систем

27/2009 Нови саобраћајни пројекти Београда

Специјално издање август 2009
Принципи одрживог уређења простора и развоја насеља


Издања 2010. године

27-28/2010 Тема броја: Студија Jавни простори


Издања 2011. године

33/2011 Тема броја: Студија високих објеката Београда


Издања 2012. године

34/2012 Тема броја: Стратегија развоја града Београда


Издања 2013. године

35/2013 Тема броја: Систем планова региона Београда

36/2013 Тема броја: Посебне студије и анализе