Jelena Nikolić

Jelena Nikolić (Sarajevo, 1984). Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu, gde je i diplomirala na osnovnim, a potom i specijalističkim akademskim studijama. Nakon odbrane specijalističkog rada na temu “Analiza programa za socijalno stanovanje u Beogradu u periodu 2000-2009 godine” na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Urbana obnova – gradovi u novom milenijumu, 2011. godine stiče zvanje Specijaliste za urbanu obnovu.
Dodatno obrazovanje je stekla iz oblasti poslovne etike i javnog menadžmenta, poslovnog pregovaranja i analiza, kako od domaćih tako i od inostranih predavača. Govori tečno engleski i služi se nemačkim jezikom.
Znanja je proširila u Americi, Kanadi, Engleskoj, Nemačkoj i Italiji.
Stalno zaposlena na rukovodećoj poziciji u privatnom sektoru.