Јавни увиди

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ КУМОДРАШКУ УЛИЦУ ОД УСТАНИЧКЕ УЛИЦЕ ДО ДАРВИНОВЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, Градска општина Вождовац...
Read More

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ УЗ ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ, ЈУЖНО ОД РАСКРСНИЦЕ СА АУТОПУТСКОМ ОБИЛАЗНИЦОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина...
Read More

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПЕТКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац обавиће се у згради Градске...
Read More

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 25 И 26 У НОВОМ БЕОГРАДУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена плана детаљне регулације Блокова 25 и 26 у Новом Београду обавиће се у згради Градске...
Read More

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја града Београда обавиће се у згради Градске управе...
Read More

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 51 У НОВОМ БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду – Прва фаза обавиће се...
Read More

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊЕ У ОВЧИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације бање у Овчи, Градска општина Палилула обавиће се у згради...
Read More

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА И АУТОПУТА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и аутопута, Градска општина...
Read More

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска општина...
Read More