Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.20/2019

Predmet javne nabavke: Zdravstvene usluge - oftamološki pregled za zaposlene...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2019

Predmet javne nabavke: Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.24/2019

Predmet javne nabavke: Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.25/2019

Predmet javne nabavke: Laptop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.26/2019

Predmet javne nabavke: Nadogradnja aplikacije Urban Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.22/2019

Predmet javne nabavke: Nabavka licenci softvera za modelovanje saobraćajnih sistema...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2019

Predmet javne nabavke: Mašina za sečenje papira velikog formata Poziv...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.21/2019

Predmet javne nabavke: Adobe Creativ Cloud for Teams Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2019

Predmet javne nabavke: Osiguranje imovine i lica Poziv za podnošenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2019

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata i podrška za antivirus programski...
Read More