Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.14/2019

Predmet javne nabavke: Geodetske podloge za izradu izmene i dopune...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2019

Predmet javne nabavke: Mobilni telefoni (aparati) Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2019

Predmet javne nabavke: Zakup multifunkcionalnih uređaja Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2019

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata Microsoft Office 365 Business Essentials...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.10/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru Autodesk AutoCAD...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2019

Predmet javne nabavke: Štampanje memoranduma, vizit karata i fascikli Poziv...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2019

Predmet javne nabavke: Laptop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2019

Predmet javne nabavke: Implementacija i obuka za korišćenje informacionog sistema...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2019

Predmet javne nabavke: Fizičko – tehničko održavanje objekta Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2019

Predmet javne nabavke: Geodetske usluge izrada projekta geodetskog obeležavanja Poziv...
Read More