Javne nabavke

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.31/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru PTV „Visum...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.33/2019

Predmet javne nabavke: Štampanje publikacije „Urbanizam Beograda“ Poziv za podnošenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.32/2019

Predmet javne nabavke: Kupovina putničkog automobila uz zamenu “staro za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.30/2019

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.34/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru Civil 3D...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.29/2019

Predmet javne nabavke: Računari Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.28/2019

Predmet javne nabavke: Uređaj za neprekidno napajanje - UPS Poziv...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.27/2019

Predmet javne nabavke: Kancelarijski materijal Obaveštenje o zaključenom ugovoru -...
Read More

POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA

Postupak prikupljanja ponuda za vršenje revizije računovodstvenih izveštaja Urbanističkog zavoda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.20/2019

Predmet javne nabavke: Zdravstvene usluge - oftamološki pregled za zaposlene...
Read More