Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2019

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata i podrška za antivirus programski...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.17/2019

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata na softvere Autodesk (AutoCAD with...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2019

Predmet javne nabavke: Računarske komponente Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.14/2019

Predmet javne nabavke: Geodetske podloge za izradu izmene i dopune...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2019

Predmet javne nabavke: Mobilni telefoni (aparati) Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2019

Predmet javne nabavke: Zakup multifunkcionalnih uređaja Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2019

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata Microsoft Office 365 Business Essentials...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.10/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru Autodesk AutoCAD...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2019

Predmet javne nabavke: Štampanje memoranduma, vizit karata i fascikli Poziv...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2019

Predmet javne nabavke: Laptop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More