Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.14/2019

Предмет јавне набавке: Геодетске подлоге за израду измене и допуне...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2019

Предмет јавне набавке: Мобилни телефони (апарати) Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2019

Предмет јавне набавке: Закуп мултифункционалних уређаја Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата Microsoft Office 365 Business Essentials...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.10/2019

Предмет јавне набавке: Обука за рад у софтверу Autodesk AutoCAD...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2019

Предмет јавне набавке: Штампање меморандума, визит карата и фасцикли Позив...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2019

Предмет јавне набавке: Лаптоп рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2019

Предмет јавне набавке: Имплементација и обука за коришћење информационог система...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2019

Предмет јавне набавке: Физичко – техничко одржавање објекта Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2019

Предмет јавне набавке: Геодетске услуге израда пројекта геодетског обележавања Позив...
Read More