Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2018

Предмет јавне набавке: Геолошко-геотехничке услуге (геолошке подлоге) за потребе израде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2018

Предмет јавне набавке: Тонери, кертриџи и принтхедови Позив за подношење...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2018

Предмет јавне набавке: Коричење документације Позив за подношење понуде можете...
Read More

План јавних набавки за 2018

План јавних набавки за 2018. годину можете преузети овде.
Read More

План јавних набавки за 2017.

План јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде
Read More

План јавних набавки за 2016.

План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде. Одлуку...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1/2018

  Предмет јавне набавке Штампање часописа ИНФО Урбанистички завод Београда...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2017

  Предмет јавне набавке Геолошке подлоге за потребе израде Планa...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2017

Предмет јавне набавке Набавкa програмског пакета CGS Autopath Назив наручиоца...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2017

  Предмет јавне набавке Набавка софтверског пакета Trimble SketchUp I...
Read More