Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2019

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.29/2018

Предмет јавне набавке: Одржавање електроинсталација у зградама Позив за подношење...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.35/2018

Предмет јавне набавке: Одржавање хигијене у пословном простору Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.31/2018

Предмет јавне набавке: Набавка софтверске лиценце пословно – информационог система...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.33/2018

Предмет јавне набавке: Геолошке подлоге за потребе израде Планa генералне...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.34/2018

Предмет јавне набавке: Штампање часописа ИНФО Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.32/2018

Предмет јавне набавке: Годишња претплата на софтверe Adobe InDesign и...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.30/2018

Предмет јавне набавке: Набавка софтверског додатка Shadow Analysis за SketchUp...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.26/2018

Предмет јавне набавке: Надоградња информационог система за електронско вођење канцеларијског...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.27/2018

Предмет јавне набавке: Машина за коричење елабората Позив за подношење...
Read More