Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.26/2018

Предмет јавне набавке: Надоградња информационог система за електронско вођење канцеларијског...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.27/2018

Предмет јавне набавке: Машина за коричење елабората Позив за подношење...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.28/2018

Предмет јавне набавке: Мобилни телефони Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2018

Предмет јавне набавке: Преносиви рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2018

Предмет јавне набавке: Штампање Монографије Урбанистичког завода Београда Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2018

Предмет јавне набавке: Материјал за замену подних облога Позив за...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.21/2018

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал Обавештење о закљученом уговору -...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2018

Предмет јавне набавке: Електрични уређаји Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2018

Предмет јавне набавке: Систематски преглед запослених Позив за подношење понуде...
Read More