Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2017

Предмет јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема Партије Партија 1:...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2017

Предмет јавне набавке Обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security...
Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 9/2017

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде....
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2017

  Предмет јавне набавке Геодетске подлоге за потребе израде Просторног...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2017

Предмет јавне набавке Израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2017

  Предмет јавне набавке Осигурање имовине и лица Назив наручиоца...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2017

Предмет јавне набавке Сервери Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2017

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал Назив наручиоца Урбанистички завод Београда...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2017

  Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Партије Партија 1: монитори,...
Read More