Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2020

Predmet javne nabavke: Laptop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje informacionog sistema za elektronsko vođenje kancelarijskog...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2020

Predmet javne nabavke: Softverska licenca Pantheon Poziv za podnošenje ponude...
Read More

Plan javnih nabavki za 2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti ovde.
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2020

Predmet javne nabavke: Desktop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2020

Predmet javne nabavke: Kertridži i toneri Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2020

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.37/2019

Predmet javne nabavke: Održavanje higijene u poslovnom prostoru Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.36/2019

Predmet javne nabavke: Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.35/2019

Predmet javne nabavke: Održavanje higijene u poslovnom prostoru Poziv za...
Read More