Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2019

Предмет јавне набавке: Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.25/2019

Предмет јавне набавке: Лаптоп рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.26/2019

Предмет јавне набавке: Надоградња апликације Urban Обавештење о покретању преговарачког...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2019

Предмет јавне набавке: Набавка лиценци софтвера за моделовање саобраћајних система...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2019

Предмет јавне набавке: Машина за сечење папира великог формата Позив...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.21/2019

Предмет јавне набавке: Аdobe Creativ Cloud for Teams Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2019

Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица Позив за подношење...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата и подршка за антивирус програмски...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата на софтвере Autodesk (AutoCAD with...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2019

Предмет јавне набавке: Рачунарске компоненте Позив за подношење понуде можете...
Read More