Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2018

Предмет јавне набавке: Преносиви рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2018

Предмет јавне набавке: Штампање Монографије Урбанистичког завода Београда Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2018

Предмет јавне набавке: Материјал за замену подних облога Позив за...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.21/2018

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал Обавештење о закљученом уговору -...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2018

Предмет јавне набавке: Електрични уређаји Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2018

Предмет јавне набавке: Систематски преглед запослених Позив за подношење понуде...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2018

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније Одлуку о покретању поступка...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2018

Предмет јавне набавке: Електрична енергија Одлуку о покретању поступка јавне...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2018

Предмет јавне набавке: Годишња претплата и подршка за антивирус програмски...
Read More