Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2016

  Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe...
Read More

Plan javnih nabavki za 2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde. Odluku...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2016

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2016

Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1:...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2016

Predmet javne nabavke Kancelarijski materijal Partije Partija 1: kancelarijski materijal...
Read More
1 13 14 15