Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2016

Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije Naziv naručioca Urbanistički zavod...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Partije Partija 1: monitori, Partija...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2016

Predmet javne nabavke Održavanje higijene u poslovnom prostoru Naziv naručioca...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2016

Predmet javne nabavke Fizičko – tehničko obezbeđenje Naziv naručioca Urbanistički...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2016

  Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe...
Read More

Plan javnih nabavki za 2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde. Odluku...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2016

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2016

Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1:...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2016

Predmet javne nabavke Kancelarijski materijal Partije Partija 1: kancelarijski materijal...
Read More
1 13 14 15