Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2016

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2016

Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1:...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2016

Predmet javne nabavke Zakup multifunkcionalnih uređaja Naziv naručioca Urbanistički zavod...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2016

Predmet javne nabavke Osiguranje imovine i lica Naziv naručioca Urbanistički...
Read More

JAVNA NABAVKA BR.10/2016

  Predmet javne nabavke Održavanje softvera za vođenje kadrovske evidencije...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2016

  Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije Naziv naručioca Urbanistički...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2016

Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije Naziv naručioca Urbanistički zavod...
Read More