Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2017

Predmet javne nabavke Geodetske podloge za potrebe izrade Urbanističkog projekta...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2017

  Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.25/2016

Predmet javne nabavke Održavanje aplikacije za finansije i računovodstvo "NIMI...
Read More

Plan javnih nabavki za 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovde
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2017

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.24/2016

Predmet javne nabavke Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena "Cardware"...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.22/2016

Predmet javne nabavke Sistematski pregled zaposlenih Naziv naručioca Urbanistički zavod...
Read More