Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovde
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2017

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.24/2016

Predmet javne nabavke Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena "Cardware"...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.22/2016

Predmet javne nabavke Sistematski pregled zaposlenih Naziv naručioca Urbanistički zavod...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More