Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2016

Predmet javne nabavke Obnavljanje jednogodišnje licence za Kaspersky Endpoint Security...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2016

  Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2016

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2016

Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1:...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Read More