Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2016

Предмет јавне набавке Систематски преглед запослених Назив наручиоца Урбанистички завод...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2016

Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Назив наручиоца Урбанистички завод Београда...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2016

Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде...
Read More