Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2017

  Предмет јавне набавке Геодетске подлоге за потребе израде Просторног...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2017

Предмет јавне набавке Израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2017

  Предмет јавне набавке Осигурање имовине и лица Назив наручиоца...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2017

Предмет јавне набавке Сервери Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2017

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал Назив наручиоца Урбанистички завод Београда...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2017

  Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Партије Партија 1: монитори,...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.06/2017

Предмет јавне набавке Физичко – техничко обезбеђење Назив наручиоца Урбанистички...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2017

  Предмет јавне набавке Одржавање хигијене у пословном простору Назив...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2017

Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде...
Read More
1 9 10 11 12 13 15