Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2017

  Предмет јавне набавке Геолошке подлоге за потребе израде Планa...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2017

Предмет јавне набавке Набавкa програмског пакета CGS Autopath Назив наручиоца...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2017

  Предмет јавне набавке Набавка софтверског пакета Trimble SketchUp I...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2017

Предмет јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема Партије Партија 1:...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2017

Предмет јавне набавке Обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security...
Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 9/2017

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде....
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2017

  Предмет јавне набавке Геодетске подлоге за потребе израде Просторног...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2017

Предмет јавне набавке Израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2017

  Предмет јавне набавке Осигурање имовине и лица Назив наручиоца...
Read More
1 8 9 10 11 12 15