Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.28/2018

Predmet javne nabavke: Mobilni telefoni Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.24/2018

Predmet javne nabavke: Prenosivi računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2018

Predmet javne nabavke: Štampanje Monografije Urbanističkog zavoda Beograda Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.22/2018

Predmet javne nabavke: Materijal za zamenu podnih obloga Poziv za...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.21/2018

Predmet javne nabavke: Kancelarijski materijal Obaveštenje o zaključenom ugovoru -...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2018

Predmet javne nabavke: Električni uređaji Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.20/2018

Predmet javne nabavke: Sistematski pregled zaposlenih Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.17/2018

Predmet javne nabavke: Usluge mobilne telefonije Odluku o pokretanju postupka...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.16/2018

Predmet javne nabavke: Električna energija Odluku o pokretanju postupka javne...
Read More
1 2 3 9