Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2018

Predmet javne nabavke: Serveri Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2018

Predmet javne nabavke: Nabavka softverskog paketa Trimble SketchUp I V-Ray...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2018

Predmet javne nabavke: Računarske komponente Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2018

Predmet javne nabavke: Video projektor Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2018

Predmet javne nabavke: Održavanje aplikacije za finansije i računovodstvo „NIMI...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2018

Predmet javne nabavke: Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena „Cardware“ Obaveštenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2018

Predmet javne nabavke: Geološko-geotehničke usluge (geološke podloge) za potrebe izrade...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2018

Predmet javne nabavke: Toneri, kertridži i printhedovi Poziv za podnošenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2018

Predmet javne nabavke: Koričenje dokumentacije Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

Plan javnih nabavki za 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete preuzeti ovde.
Read More
1 2 3 7