Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.14/2020

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata i podrška za antivirus programski...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2020

Predmet javne nabavke: Desktop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2020

Predmet javne nabavke: Računarske komponente Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2020

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata Microsoft 365 Business Standard Poziv...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.10/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje i popravka računarske opreme Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje klima uređaja Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2020

Predmet javne nabavke: Godišnje ažuriranje i podrška sa održavanjem za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2020

Predmet javne nabavke: Geološko-geotehničke usluge (podloge) za potrebe izrade Analize...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2020

Predmet javne nabavke: Laptop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje informacionog sistema za elektronsko vođenje kancelarijskog...
Read More
1 2 3 15