Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.29/2018

Predmet javne nabavke: Održavanje elektroinstalacija u zgradama Poziv za podnošenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.35/2018

Predmet javne nabavke: Održavanje higijene u poslovnom prostoru Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.31/2018

Predmet javne nabavke: Nabavka softverske licence poslovno – informacionog sistema...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.33/2018

Predmet javne nabavke: Geološke podloge za potrebe izrade Plana generalne...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.34/2018

Predmet javne nabavke: Štampanje časopisa INFO Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.32/2018

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata na softvere Adobe InDesign i...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.30/2018

Predmet javne nabavke: Nabavka softverskog dodatka Shadow Analysis za SketchUp...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.26/2018

Predmet javne nabavke: Nadogradnja informacionog sistema za elektronsko vođenje kancelarijskog...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.27/2018

Predmet javne nabavke: Mašina za koričenje elaborata Poziv za podnošenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.28/2018

Predmet javne nabavke: Mobilni telefoni Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More
1 2 3 10