Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2020

Predmet javne nabavke: Klima uređaji Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

JAVNA NABAVKA BR.17/2020

Predmet javne nabavke: Gorivo za službeni automobil Obaveštenje o zaključenom...
Read More

JAVNA NABAVKA BR.19/2020

Predmet javne nabavke: Usluge mobilne telefonije Obaveštenje o zaključenom ugovoru...
Read More

JAVNA NABAVKA BR.16/2020

Predmet javne nabavke: Električna energija Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.14/2020

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata i podrška za antivirus programski...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2020

Predmet javne nabavke: Desktop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2020

Predmet javne nabavke: Računarske komponente Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2020

Predmet javne nabavke: Godišnja pretplata Microsoft 365 Business Standard Poziv...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.10/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje i popravka računarske opreme Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje klima uređaja Poziv za podnošenje ponude...
Read More
1 2 3 15