Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.14/2020

Предмет јавне набавке: Годишња претплата и подршка за антивирус програмски...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2020

Предмет јавне набавке: Десктоп рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2020

Предмет јавне набавке: Рачунарске компоненте Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2020

Предмет јавне набавке: Годишња претплата Microsoft 365 Business Standard Позив...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.10/2020

Предмет јавне набавке: Одржавање и поправка рачунарске опреме Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2020

Предмет јавне набавке: Одржавање клима уређаја Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2020

Предмет јавне набавке: Годишње ажурирање и подршка са одржавањем за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2020

Предмет јавне набавке: Геолошко-геотехничке услуге (подлоге) за потребе израде Анализе...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2020

Предмет јавне набавке: Лаптоп рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2020

Предмет јавне набавке: Одржавање информационог система за електронско вођење канцеларијског...
Read More
1 2 3 15