Generalni urbanistički plan

Elementi koncepcije urbanog razvoja definisani u GP Beograda za period do 2021.godine, zadržani su kao strateška opredeljenja i u novom GUP-u Beograda, uz prethodnu evaluaciju i preispitivanje uslovljeno ekonomskim, demografskim i socijalnim promenama, kao i izmenjenim prioritetima gradske uprave. Utvrđivanje potencijalnih lokacija za velike gradske projekte kao prostora od posebnog interesa za grad, rehabilitacija i transformacija nekadašnjih industrijskih i vojnih kompleksa, uz ranije definisana planska rešenja za privredne zone i parkove, predstavljaju okosnicu planskog razvoja Beograda. Karakter novog GUP-a Beograda kao strateškog planskog dokumenta diktirao je definisanje generalnih planskih rešenja na bazi strategija i koncepcije urbanog razvoja grada na znatno manjem nivou detaljnosti u odnosu na prethodni GP Beograda 2021. Plan je usvojen marta 2016. godine i objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 11/2016.