Ђорђевић Сања

Ђорђевић Сања (1966.). Дипломирала на архитектонском факултету 1990. године. Похађала постдипломске студије на Архитектонском факултету универзитета у Београду 1996. – 1998. године. Завршила курс “Урбани дизајн” и “Савремена архитектура” на Отвореном универзитету у Задужбини Илије М. Коларца код професора Ранка Радовића и курс “Основе управљање пројектима”.
Радно искуство од 24 године, стекла је претежно у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, у коме је запослена од 1995. године, на пословима Урбанисте планера (1995.-2002.), Помоћника директора Сектора за регулационо планирање (2004.-2012.), Директора Сектора за регулационо планирање (2013.-2014.), Заменика директора (2014.-2016.) и од 2016. године на пословима Извршног директора.
Руководила је израдом бројних планова детаљне разраде (регулационим плановима, плановима детаљне регулације и плановима генералне регулације), а за неке од њих је и добила професионална признања из струке. За Регулациони план просторне целине Дедиње, као члан тима добитник је 1. награде Салона урбанизма 1998. године, за Просторно- програмску анализу подручја уз саобраћајницу од Добановаца до Бубањ потока, као члан тима, добитник је 1. награде Салона урбанизма за 2003. годину и добитник је Награде Инжењерске коморе Србије за изузетно достигнуће у стуци из делатности чланова Коморе за допринос у изради Плана генералне регулације Београда у периоду 2014. и 2015. године.
Као представник запослених, била је члан Надзорног одбора Урбанистичког заводу ЈУП у два мандата од 2005. до 2012. године.
Била је и члан Комисије за планове Скупштине града Београда у два мандата, у периоду од 2007. до 2014. године.
Члан је Инжењерске коморе Србије и поседује лиценце 200 – одговорни урбаниста и 381 – одговорни пројектант.