fiogf49gjkf0d
Prvo saopštenje

SIMPOZIJUM: Nova urbanost - integracija dezintegracija grada?

PRVO SAOPŠTENJE pogledajte i downloadujte ovde >>>Tema:

Tema Nova urbanost sa podnaslovom (podtemom) integracija dezintegracija grada? je nastavak teme prethodnog simpozijuma (Nova urbanost Globalizacija Tranzicija, 2007) koji se bavio istom temom ali je fokus bio na procesu globalizacije, kao opštem trendu i tranzicije kao specifičnih okolnosti u kojima deluje naša urbanistička praksa.

[...] Da li se nova forma integriše ili razara - dezintegriše postojeću formu, tema je ovog simpozijuma. Identifikovati i analizirati sve aktere kao i uticajne faktore - "sile" koje generišu taj proces, je traženje odgovora na ova pitanja: u kojoj meri postojeca fizička/urbana struktura sa kompleksom uticajnih faktora koji je generišu/ekonomski, socijalni, kulturni, prirodne karakteristike, nasledje, zatim investitorski zahtevi, strateško planiranje, razvijane planskog koncepta, kao i učešće donosioca odluka, utiču na kreiranje nove forme grada. I najzad - da li je nova forma "okrenuta" korisnicima?Teme konferencijе:

1. Socio - kulturni obrazac
2. Ekonomski aspekt: tržišno vodena ekonomija neo liberalnog tranzicionog perioda
3. Uticaj prirodnih karakteristika i nasleda na formiranje strukture grada
4. Institucionalni okvir
5. Primeri iz prakse


Važni datumi:

Prvo saopštenje 15. april
Prijava Teme i abstrakta do 15. juna
Prihvatanje teme 30. jun
Predaja finalnog rada 15. septembar
Prihvatanje finalnog rada 30. septembar
Simpozijum novembar 2008.
(tačan datum biće naknadno definisan)