fiogf49gjkf0dSekretarijat za urbanizam i građevinske poslove upućuje Vas na Urbanistički zavod Beograda za izradu Urbanističkog projekta, Projekta preparcelacije i parcelacije, izradu Urbanističkog plana, Studije ...

U svrhu gradnje određenih vrsta objekata istražićemo Vam moguće lokacije ...

Ako je za Vašu lokaciju neophodna izrada konkursa možemo pripremiti elemente za konkurs i sprovesti vas kroz proceduru ...