fiogf49gjkf0d
OPŠTINA ZEMUN - Važeći planovi
(Ažurirano zaključno sa Sl. listom grada Beograda br. 38/09)


Generalni planovi
 • Generalni plan Beograda 2021.(Službeni list grada Beograda br. 27/03 , 25/05, 34/07, 63/09 i 70/14)
Regulacioni planovi
 • Regulacioni plan dela područja Gornjeg Zemuna za prostor između ulica Prvomajske, Geteove, trase železničke pruge, Marije Bursać i Sime Solaje (Službeni list grada Beograda br. 4/2000)
 • Regulacioni plan za izgradnju kišnog kolektora "Zemun Polje - Dunav" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 4/2000)
 • Regulacioni plan Bloka 9B "Retenzija" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 9/01 )
 • Regulacioni plan za izgradnju primarnog cevovodaod CS "Bežanija B" u Novom Beogradu do konzuma u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 15/01)
 • Generalni plan sa elementima regulacionog plana za izgradnju mreže elektrodistributivnih postrojenja TS 35/10 kv "Ugrinovci" proširenje TS 35/10kv "Dobanovci" i izgradnju vodova 35 kv od TS110/35 kv "Beograd 9" do TS 35/10 kv "Ugrinovci" i TS 35/10 kv "Dobanovci" (Službeni list grada Beograda br. 19/01)
 • Regulacioni plan za gasifikaciju naselja Batajnica(Službeni list grada Beograda br. 12/03)
 • Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske-Beograd (Dobanovci) (Službeni glasnik RS br. 69/03)
 • Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 i Subotica-Beograd (Batajnica) (Službeni glasnik RS br. 69/03)
 • Plan detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu(prva faza) (Službeni list grada Beograda br. 31/03)
 • Plan detaljne regulacije starog jezgra Zemuna (Službeni list grada Beograda br. 34/03)
 • Plan detaljne regulacije kompleksa između ulica Jakuba Kuburovića, Novogradske, Ugrinovačke i Ivićeve u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 34/03)
 • Plan detaljne regulacije privredne zone Gornji Zemun - zone 1 i 2 (Službeni list grada Beograda br. 34/03)
 • Plan detaljne regulacije stambenog naselja "Altina" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 4/05)
 • Plan detaljne regulacije privredne zone Gornji Zemun - zone 3 i 4 (Službeni list grada Beograda br.14/05 )
 • Plan detaljne regulacije poslovno-privrednog kompleksa "Klisina" u Batajnici (Službeni list grada Beograda br. 12/06)
 • Plan detaljne regulacije deonice autoputa E-75 Batajnica-Dobanovci i deonice autoputa E-70 sa lokacijom naplatne rampe i petlje za aerodrom "Nikola Tesla" u Zemunu i Surčinu - I faza(Službeni list grada Beograda br.32/08)
 • Plan detaljne regulacije stambenog naselja "Radmilovac", katastarska opština Vinča u Grockoj (Službeni list grada Beograda br.34/08)
 • Plan generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom, (Službeni list br. 34/09)
 • Plan detaljne regulacije dela magistralne saobraćajnice od novog Novosadskog puta do ulice Cara Dušana u Zemunu, (Službeni list br. 4/09)
 • Plan detaljne regulacije dela centralne zone - severni deo Prve Mesne Zajednice u Zemunu između ulica: Đure Đakovića, Karađorđeve, produžetka Ulice Goce Delčeva i Keja Oslobođenja, (Službeni list br. 20/09)


Detaljni Urbanistički planovi

 • Odluka o Dup-u autoputa kroz Beograd (Službeni list grada Beograda br. 17/67)
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije dela I MZ u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.4/68 a)
 • Odluka o Dup-u XI MZ Opštine Zemun (Službeni list grada Beograda br.24/68 )
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije juznog dela I MZ u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.6/69 a)
 • Odluka o Dup-u IV MZ Opštine Zemun (Službeni list grada Beograda br.6/69 )
 • Odluka o Dup-u dela međunarodnog puta E-5 Opština Zemun (Službeni list grada Beograda br.13/70 )
 • Odluka o Dup-u putničkog železničkog čvora u Beogradu-prvi deo (Službeni list grada Beograda br.13/72 )
 • Odluka o Dup-u dela Batajničkog puta (Službeni list grada Beograda br. 15/73)
 • Odluka o Dup-u dela stambene zone između ulica: Cara Dušana, T-8, Bulevara Lenjina i T-7 u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.21/73)
 • Odluka o Dup-u magistralnog gasovoda grada Beograda (Službeni list grada Beograda br.2/75 a)
 • Odluka o Dup-u naučno-školskog centra u Zemun Polju (Službeni list grada Beograda br. 13/75)
 • Odluka o Dup-u železničke tehničko-putničke stanice u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 13/76)
 • Odluka o Dup-u putničko-železničke stanice Zemun-Novi Grad (Službeni list grada Beograda br.8/77 )
 • Odluka o Dup-u transferzale T-7 u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 14/77)
 • Odluka o Dup-u dela bloka između Bulevara AVNOJ-a, saobraćajnice 12-12, novoprojektovane saobraćajnice i ulice Barije Bursać (Službeni list grada Beograda br.1/78)
 • Odluka o Dup-u Batajnice (Službeni list grada Beograda br.6/78 a)
 • Odluka o Dup-u uređenja obale Dunava u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 13/78)
 • Odluka o Dup-u Prvomajske ulice u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.2/80)
 • Odluka o Dup-u kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa" (Službeni list grada Beograda br.32/83 )
 • Odluka o Dup-u industrijskih kompleksa izmeđuulica: Tvorničke, 22. Oktobra i trase Bulevara Lenjina u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.23/86 )
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o Dup-u stambenog kompleksa "Kamendin" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 6/89 )
 • Detaljni urbanistički plan za uređenje kompleksa Banke biljnih gena Jugoslavije u "Gornjem Zemunu"- Zemun (Službeni list grada Beograda br. 16/90)
 • Detaljni urbanistički plan naselja "Kalvarija" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 23/91)
 • Detaljni urbanistički plan vangradskog toplovodao d TE-TO "Nikola Tesla" u Obrenovcu do TO "Novi Beograd" (Službeni list grada Beograda br. 16/93)
 • Detaljni urbanistički plan za izgradnju glavnog cevovoda sa pratećim objektima sistema za navodnjavanje "Zemun" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 17/94)
 • Detaljni urbanistički plan sportsko-rekreativnog centra "Teleoptik" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br. 14/95)