fiogf49gjkf0d
OPŠTINA SURČIN - Važeći planovi
(Ažurirano zaključno sa Sl. listom grada Beograda br. 57/09)


Generalni i prostorni planovi
 • Generalni plan za cevaste bunare na području Jakova i Boljevaca (Službeni list grada Beograda br. 14/97)
 • Generalni plan sa elementima regulacionog planaza izgradnju mreže elektrodistributivnih postrojenja TS 35/10 kv "Ugrinovci" proširenje TS 35/10 kv "Dobanovci" i izgradnju vodova 35 kv od TS 110/35 kv "Beograd 9" do TS 35/10 kv "Ugrinovci" i TS 35/10 kv "Dobanovci" (Službeni list grada Beograda br. 19/01)
 • Generalni plan sa elementima regulacionog plana za izgradnju mreže objekata za snabdevanje vodom naselja Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić i Dobanovci (Službeni list grada Beograda br. 22/01)
 • Generalni plan Beograda 2021 (Službeni list grada Beograda br. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 i 70/14)
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske-Beograd (Dobanovci) (Službeni glasnik RS br. 69/03)
 • Prostorni plan gradske opštine Surčin (Službeni list grada Beograda br. 9/08)

Regulacioni planovi
 • Regulacioni plan za izgradnju TS 35/6 kv "Ostružnica" sa dvostrukim vodom 35 kv do TS 110/35 kv "Toplana Novi Beograd" (Službeni list grada Beograda br. 24/95)
 • Regulacioni plan za priključni vodovod od kompleksa posebne namene u Surčinu do puta Surčin-Dobanovci (Službeni list grada Beograda br. 7/96)
 • Regulacioni plan deonice autoputa E-75 i E-70 Dobanovci-Bubanj potok (Službeni list grada Beograda br. 13/99)
 • Regulacioni plan radne zone "Surčin-Dobanovci" (Službeni list grada Beograda br. 9/02 )
 • Plan detaljne regulacije dela radne zone Surčin - Dobanovci za područje između regionalnog puta P267 i kanala Galovica u Dobanovcima Opština Surčin (Službeni list grada Beograda br. 42/07)
 • Plan detaljne regulacije deonice autoputa E-75 Batajnica-Dobanovci i deonice autoputa E-70 sa lokacijom naplatne rampe i petlje za aerodrom "Nikola Tesla" u Zemunu i Surčinu - I faza(Službeni list grada Beograda br.32/08),
 • Plan generalne regulacije za kompleks "Bd agro" zone "A" "B" i "C" u naselju Dobanovci opština Surčin (Službeni list grada Beograda br. 59/08)
 • Plan generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom, (Službeni list br. 34/09)
 • Plan generalne regulacije za kompleks "BD Agro" Zone "A","B" I "C" u naselju Dobanovci Opština Surčin, (Službeni list br. 59/08)


Detaljni Urbanistički planovi
 • Detaljni urbanistički plan dela naselja Surčin (Službeni list grada Beograda br. 17/69)
 • Detaljni urbanistički plan dela međunarodnog puta E-5 opština Zemun (Službeni list grada Beograda br. 13/70)
 • Detaljni urbanistički plan aerodroma "Beograd" (Službeni list grada Beograda br.25/88 )
 • Detaljni urbanistički plan magistralnog gasovoda grada Beograda (Službeni list grada Beograda br.2/75a)
 • Detaljni urbanistički plan industrijske zone "Autoput I" (Službeni list grada Beograda br.10/76)
 • Detaljni urbanistički plan kompleksa uskladištenja i distributivnoig sistema naftnih derivata na području Gornjeg Zemuna (Službeni list grada Beograda br.20/81 )
 • Detaljni urbanistički plan vangradskog toplovodaod TE-TO "Nikola Tesla" u Obrenovcu do TO "Novi Beograd" (Službeni list grada Beograda br.16/93)
 • Detaljni urbanistički plan za izgradnju glavnog cevovoda sa pratećim objektima sistema za navodnjavanje "Zemun" u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.17/94)