fiogf49gjkf0d
OPŠTINA PALILULA - Važeći planovi
(Ažurirano zaključno sa Sl. listom grada Beograda br. 57/09)


Generalni planovi
 • Generalni plan Beograda 2021. (Službeni list grada Beograda br. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 i 70/14)

Regulacioni planovi
 • Regulacioni plan za izgradnju primarnih objakata i vodova banatskog kanalizacionog sistema (Službeni list grada Beograda br. 16/96 arh.br. 350-4091/96 bibl.br. 388/96 reg.br. 3468(napom))
 • Regulacioni plan dela MZ "Oslobodioci Beograda" -- između ulica: Ruzveltove, Cvijićeve, Zdravka Čelara i Preradovićeve (Službeni list grada Beograda br.11/96)
 • Regulacioni plan za rekonstrukciju blokova izmeđuulica: Čarli Čaplina, Mitropolita Petra i 29. Novembra (Službeni list grada Beograda br. 14/97)
 • Regulacioni plan groblja na potezu "Lešće" u Beogradu (Službeni list grada Beograda br. 14/97)
 • Regulacioni plan naselja Padinska Skela (Službeni list grada Beograda br.1/00)
 • Regulacioni plan Bulevara Revolucije (Bulevar Kralja Aleksandra) - deonica od ulice Takovske do ulice Sinđelićeve (blokovi A1-A19, B11, B17) (Službeni list grada Beograda br. 15/01)
 • Regulacioni plan dela privredne zone u Krnjači (Službeni list grada Beograda br.20/02)
 • Plan detaljne regulacije za "BG Sportski Centar Kovilovo", (Službeni list br. 4/09)
 • Plan generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom, (Službeni list br. 34/09)
 • Plan detaljne regulacije prostora između ulica: Bulevar Despota Stefana (29. Novembra), Mitropolita Petra, Dragoslava Srejovića (Partizanski Put) i Mije Kovačevića, sa denivelisanom raskrsnicom "Pančevački Most", (Službeni list br. 34/09)


Detaljni Urbanistički planovi
 • Odluka o Dup-u X MZ Opštine Palilula (Službeni list grada Beograda br.22/67 )
 • Ooluka o Dup-u za dovršenje naselja "Kotež" u Krnjači (Službeni list grada Beograda br. 15/68)
 • Odluka o Dup-u bloka između ulica: Zdravka Čelara, Kopernikove, Braće Grim i Ljube Stojanovića (Službeni list grada Beograda br.11/6)
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije ulice Kneza Miloša (Službeni list grada Beograda br. 15/71)
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije bloka između ulica: Takovske, Cvijićeve, 29. novembra i Vojvode Dobrnjca (Službeni list grada Beograda br. 12/72)
 • Odluka o Dup-u putničkog železničkog čvora u Beogradu-prvi deo (Službeni list grada Beograda br.13/72)
 • Odluka o Dup-u Cvijićeve ulice (Službeni list grada Beograda br. 13/72)
 • Odluka o Dup-u za dovršenje rekonstrukcije bloka između ulica: 27.marta, Karnedžijeve, Georgi Dimitrova i Starine Novaka (Službeni list grada Beograda br. 3/73 )
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije Takovske ulice (Službeni list grada Beograda br.21/73 )
 • Odluka o Dup-u sportsko-rekreativnog centra"Kovilovo" (Službeni list grada Beograda br. 13/74)
 • Odluka o Dup-u dela I mesne zajednice u Borči (Službeni list grada Beograda br.23/75 )
 • Odluka o Dup-u dela lučkog privrednog područjau Beogradu (Službeni list grada Beograda br. 10/76)
 • Odluka o Dup-u kompleksa za izgradnju fabrike šećera kod Padinske Skele (Službeni list grada Beograda br.1/77 a)
 • Odluka o Dup-u podzemne putničko-železničke stanice u zoni raskrsnice Bulevara Revolucijei Ruzveltove ulice (Službeni list grada Beograda br. 8/77)
 • Odluka o Dup-u centra za proizvodnju i preradu papira i kartona na Adi Huji (Službeni list grada Beograda br.1/78 a)
 • Odluka o Dup-u za izgradnju i uređenje kompleksa fabrike smrznute hrane u Padinskoj Skeli (Službeni list grada Beograda br.4/78 a)
 • Odluka o Dup-u centra III u Borci (Službeni list grada Beograda br. 6/78 )
 • Odluka o Dup-u Višnjice (Službeni list grada Beograda br. 11/78)
 • Odluka o Dup-u novog groblja u Beogradu (Službeni list grada Beograda br.18/7)
 • Odluka o Dup-u fabrike za preradu konfiskata i životinjskih leševa u Padinskoj Skeli (Službeni list grada Beograda br.10/8)
 • Odluka o Dup-u naselja Slanci (Službeni list grada Beograda br. 26/80)
 • Odluka o Dup-u naselja Ovča (Službeni list grada Beograda br.1/81a)
 • Odluka o Dup-u za izgradnju kompleksa farme svinja i junadi "Ketaška Greda" u Kovilovu-Padinska Skela (Službeni list grada Beograda br. 23/83)
 • Odluka o Dup-u Višnjičke ulice od ul. Mije Kovačevića do Slanačkog puta (Službeni list grada Beograda br.25/83 )
 • Odluka o Dup-u dela mesne zajednice "Starina Novak" (Službeni list grada Beograda br.11/85 )
 • Odluka o Dup-u za izgradnju tramvajske prugeu ul. Generala Ždanova od Nemanjine do Tašmajdana (Službeni list grada Beograda br.15/85 )
 • Odluka o Dup-u za izgradnju gasovoda od merno-regulacione stanice "Šećerane" PKB do farme svinja "Ketaška greda" u Padinskoj Skeli (Službeni list grada Beograda br.2/86)
 • Odluka o Dup-u II MZ u naselju Borča (Službeni list grada Beograda br.28/86 )
 • Odluka o Dup-u dela magistralnog toplovoda od Francuske do Šajkaske ulice (Službeni list grada Beograda br.10/87 )
 • Odluka o Dup-u magistralnog toplovoda od ul. 29. Novembra do Narodne banke na Slaviji (Službeni list grada Beograda br.10/87 )
 • Odluka o Dup-u magistralnog puta Beograd-Pančevo (Službeni list grada Beograda br.15/88 )
 • Odluka o Dup-u toplovodne mreže grejnog područja toplane "Dunav" (Službeni list grada Beograda br.15/88 )
 • Odluka o Dup-u železnicke pruge Pančevacki most-Pančevo sa stanicama Krnjača i Ovča (Službeni list grada Beograda br. 11/89)
 • Odluka o Dup-u za područje između ulica: 27.marta, Takovske, Dalmatinske i Stanoja Glavaša (Službeni list grada Beograda br.11/89 )
 • Odluka o Dup-u za izgradnju i rekonstrukciju ul. Mirijevski bulevar od ul. Višnjičke do ul. Karađorđeve u Mirijevu (Službeni list grada Beograda br. 14/90)
 • Detaljni urbanistički plan dela Ade Huje između Pančevačkog mosta, Višnjičke ulice, sportsko--rekreativnog centra preduzeća "Avala" i reke Dunav (Službeni list grada Beograda br.30/i/90)
 • Detaljni urbanistički plan bloka između ulica: 29.novembra, Cvijićeva, Đure Đakovića i Porečka (Službeni list grada Beograda br.6/91)
 • Detaljni urbanistički plan dela MZ "Karaburma" za područje između ulica: Višnjičke, Vojvode Micka, Triglavske, Partizanski put i Bore Vukmirovića (Službeni list grada Beograda br.4/92)
 • Detaljni urbanistički plan gradskog groblja na levoj obali Dunava (Službeni list grada Beograda br.13/94)
 • Detaljni urbanistički plan dela naselja "Krnjača"(Službeni list grada Beograda br.4/95)
 • Plan detaljne regulacije za deo područja centralnezone - blok između ulica: Takovske, Draže Pavlovića, Đusine i Dalmatinske u Beogradu (Službeni list grada Beograda br. 4/04 )
 • Plan detaljne regulacije dela naselja Karaburma -II zona između ulica: Uralske, Patrisa Lumumbe, Mirijevskog bulevara, Marijane Gregoran, Triglavske, Vojvode Micka i dela Višnjičke ulice (Službeni list grada Beograda br.4/04)
 • Plan detaljne regulacije (dela centralne zone)prostorne celine između ulica 29. Novembra, Vojvode Dobrnjca Đure Đakovića i Cvijiceveu Beogradu (Službeni list grada Beograda br. 15/04)
 • Plan detaljne regulacije za deo područja centralne zone blok između ulica 27. Marta, Vladetine, Knez Danilove i Ruzveltove (Službeni list grada Beograda br. 15/04)
 • Plan detaljne regulacije prostora između Mirijevskog bulevara i ulice Marijane Gregoran (Službeni list grada Beograda br. 23/04)
 • Plan detaljne regulacije za izgradnju kanalizacione crpne stanice "Pristanište" (Službeni list grada Beograda br. 23/04)
 • Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Cvijićeve, Ruzveltove, Albanske spomenice i Nikodima Milasa (Radmile Rajkovic) na teritoriji Opštine Palilula (Službeni list grada Beograda br. 3/05 )
 • Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju saobraćajnice Partizanski put (Dragoslava Srejovića) sa pripadajućom infrastrukturom, dogradnju rezervoara i rekonstrukciju crpne stanice "Pionir" (Službeni list grada Beograda br.3/05)
 • Plan detaljne regulacije za izgradnju kablovskih vodova 110 kV TS "Beograd 1" do TS 110/10 kV Pionir (Službeni list grada Beograda br.15/05)
 • Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Sterijine, Mitropolita Petra, Miše Vujića i Osmanađikića - Opština Palilula (Službeni list grada Beograda br.10/06)
 • Plan detaljne regulacije za područje rasadnika "Reva II" u Krnjači I faza (Službeni list grada Beograda br.18/06)
 • Plan detaljne regulacije za blok između ulica: 27. Marta, Stanoja Glavaša, Kneza Danila, Dalmatinske i dr Dragoslava Popovića - Opština Palilula (Službeni list grada Beograda br.25/06)