fiogf49gjkf0d
OPŠTINA NOVI BEOGRAD - Važeći planovi
(Ažurirano zaključno sa Sl. listom grada Beograda br. 57/09)


Regulacioni planovi
 • Regulacioni plan za izgradnju TS 35/6 KV "Ostružnica" sa dvostrukim vodom 35 KV do TS 110/35 KV "Toplana Novi Beograd " (Službeni list grada Beograda br.24/95)
 • Regulacioni plan dela Bloka 32 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.3/00 )
 • Regulacioni plan za izgradnju primarnog cevovoda od CS "Bežanija B" u Novom Beogradu do konzuma u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.15/01)
 • Regulacioni plan groblja na Bežanijskoj kosi u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.26/01)
 • Regulacioni plan dela Bloka 69 uz ulicu Jurija Gagarina u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.28/02)
 • Regulacioni plan Bloka 67 u Novom Beograd u- I faza (izmena Dup-a Bloka 67 u Novom Beogradu između ulica Hošiminove, Jurija Gagarina 2a-2a i 2-2) (Službeni list grada Beograda br.12/03)
 • Regulacioni plan Blokova 41a, 41 i dela Bloka 43 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.12/03)
 • Plan detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu(prva faza) (Službeni list grada Beograda br.31/03)
 • Plan detaljne regulacije dela Bloka 22 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.4/04 )
 • Plan detaljne regulacije groblja za kućne ljubimce (Službeni list grada Beograda br.4/04 )
 • Resenje o Urbanističkom projektu Bloka 24 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.23/84)
 • Plan detaljne regulacije centralne zone-Blok 16 u Novom Beogradu između ulica Ušće, Bbulevar Nikole Tesle i Bulevara Mihajla Pupina (Službeni list grada Beograda br.23/04)
 • Plan detaljne regulacije saobraćajnice Jurija Gagarina na delu ispod železničke pruge (Službeni list grada Beograda br.25/06)
 • Plan detaljne regulacije Bloka 1 između ulica: Pariske komune, Omladinskih brigade, Bulevara AVNOJA i Narodnih heroja u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.5/07 )
 • Plan detaljne regulacije za saobraćajni potez unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta - deonica od ulice Tošin bunar do čvora "Autokomanda" (Službeni list grada Beograda br.30/07)
 • Plan detaljne regulacije dela centralne zone Novog Beograda - deo Bloka 16 između ulica: Ušće, Bulevar Nikole Tesle i javne zelene površine uz Bulevar Mihajla Pupina (Službeni list grada Beograda br.44/07)
 • Plan detaljne regulacije za izgradnju magistralnog toplovoda od kotlarnice "Sava Kovačević" do grejnog područja toplane Novi Beograd (Službeni list grada Beograda br. 51/08)
 • Plan generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom, (Službeni list br. 34/09)
 • Plan detaljne regulacije za proširenje Novog Bežanijskog groblja - Opština Novi Beograd, (Službeni list br. 34/09)


Detaljni Urbanistički planovi br />
 • Odluka o Dup-u MZ u Bloku 28 na Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.14/65 )
 • Odluka o Dup-u Blokova 45 i 70 na Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.9/66 )
 • Odluka o Dup-u autoputa kroz Beograd (Službeni list grada Beograda br.17/67)
 • Odluka o Dup-u MZ u u 23 na teritoriji Opštine novi Beograd (Službeni list grada Beograda br.26/67 )
 • Odluka o Dup-u mesne zajednice u Bloku 30 u NovomBeograd u (Službeni list grada Beograda br.1/70 )
 • Odluka o Dup-u aerodroma "Beograd" (Službeni list grada Beograda br.25/88 )
 • Odluka o Dup-u putničkog železničkog čvora u Beogradu-prvi deo (Službeni list grada Beograda br.13/72 )
 • Odluka o Dup-u za saobraćajnicu T-6 od auto-puta do saobraćajnice 13-13 (Službeni list grada Beograda br.9/73 )
 • Odluka o Dup-u dela leve obale Save od starog drumskog mosta do auto-puta “Gazela” (Službeni list grada Beograda br.3/74 )
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije Blokova 7-a i 8-a na Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.28/74)
 • Odluka o Dup-u Bloka 4 na Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.17/75)
 • Odluka o Dup-u Bloka 11-a na Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.17/75)
 • Odluka o Dup-u industrijske zone "Autoput I" (Službeni list grada Beograda br.10/76)
 • Odluka o Dup-u Bloka 31 Novi Beograd (Službeni list grada Beograda br.16/76)
 • Odluka o Dup-u Bloka 40 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.1/89)
 • Odluka o Dup-u Bloka 70-a u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.21/77 )
 • Odluka o Dup-u rekonstrukcije Blokova 7 i 8 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.2/79.a)
 • Odluka o Dup-u Bloka 37 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.4/79)
 • Odluka o Dup-u sportsko-rekreativnog centra Ada Ciganlija (Službeni list grada Beograda br.25/80 )
 • Odluka o Dup-u dela Savske obale u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.1/81.a)
 • Odluka o Dup-u Bloka 44 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.5/82. a)
 • Odluka o Dup-u zone i naselja na Bežanijskoj kosi (Službeni list grada Beograda br.23/82)
 • Odluka o Dup-u brodogradilišta "Tito" (Službeni list grada Beograda br.17/83)
 • Odluka o Dup-u Bloka 66 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.29/83 )
 • Odluka o Dup-u zone II naselja na Bežanijskoj kosi u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.17/85)
 • Odluka o Dup-u Blokova 19 i 20 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.5/87 a)
 • Odluka o Dup-u prostora zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.18/87)
 • Odluka o Dup-u toplifikacije područja na desnoj obali Save (Službeni list grada Beograda br.7/89 )
 • Odluka o Dup-u saobraćajnice Tošin bunar na Novom Beograd u - deonica od auto-puta do Gandijeve ulice (Službeni list grada Beograda br.22/89)
 • Odluka o Dup-u priključnog gasovoda od GMRS "Novi Beograd " u Bloku 58 do granice dup-a Blokova 19 i20 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.28/IV/89)
 • Detaljni urbanistički plan dela Bloka 12 u Novom Beograd u (Službeni list grada Beograda br.11/90)
 • Detaljni urbanistički plan Bloka 21 u Novom Beograd u (Službeni list grada Beograda br.19/90)
 • Izmene i dopune Dup-a Bloka 34 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.24/90)
 • Detaljni urbanistički plan Bloka 33 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.30/ii/90 )
 • Izmene i dopune Dup-a stambenog naselja Bežanija (Blokovi 61, 62, 63 i delovi Blokova 64, 60, 57 i 57a) u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.3/91 )
 • Detaljni urbanistički plan Bloka 3 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.19/91)
 • Detaljni urbanistički plan spomeničkog kompleksa "Staro Sajmiste" (Službeni list grada Beograda br.2/92 )
 • Detaljni urbanistički plan vangradskog toplovoda od TE-TO "Nikola Tesla" u Obrenovcu do TO "Novi Beograd" (Službeni list grada Beograda br.16/93)
 • Detaljni urbanistički plan dela centralne zone Novog Beograda - Blokovi 22, 25, 26, 29, sa pratećom infrastrukturom (Službeni list grada Beograda br.18/93)
 • Izmene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Bloka 65 u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.13/94)
 • Detaljni urbanistički plan magistralnog toplovoda duž ul. Španskih boraca od Trećeg Bulevara do Bulevara Nikole Tesle u Novom Beogradu (Službeni list grada Beograda br.5/95 )