Surčin

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Surčin
Surčin, Vojvođanska 79
tel. 8443-214
www.surcin.netGradska opština Surčin najmlađa je beogradska opština, formirana 2004. godine od dela Gradske opštine Zemun. Obuhvata površinu od oko 28.500 hektara i čine je sedam sela sa oko 40.000 stanovnika (Surčin, Dobanovci, Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić). Broj stanovnika je u konstantnom porastu. Gradska opština Surčin graniči se sa susednim gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun, Čukarica i Obrenovac, kao i sa opštinom Pećinci.

Opština Surčin se nalazi u Panonskoj niziji, na njenom južnom obodu uz reku Savu. Predstavlja najzapadniji deo ravničarskog prostora AP Beograda, obuhvata najplodnija zemljišta na teritoriji Beograda. Kroz područje opštine prolaze državni putevi koji opštinu povezuju sa Beogradom (Novim Beogradom) na istoku, sa Zemunom (na severu), sa Pećincima (na zapadu), sa Čukaricom i šumadijskim delom Beograda (na jugoistoku drumskim mostom preko Save). Udaljenost opštine Surčin od Novog Beograda je 15km (sa kojim je Surčin preko naselja Ledine, skoro spojen), od Zemuna 15km, od Ostružnice 10km, Čukarice 17km i od Obrenovca 25km.

U severoistočnom delu Opštine nalazi se kompleks aerodroma „Nikola Tesla“, vazdušne luke Beograda, koji je povezan sa ostalim delovima grada sistemom drumskih veza. Ukoliko želite da gradite na teritoriji Gradske opštine Surčin i potrebne su Vam informacije, možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.Prostorni plan za deo gradske opštine Surčin

fiogf49gjkf0d

Prostorni plan za deo gradske opštine Surčin ima za cilj kontrolu širenja građevinskog zemljišta, definisanje strateškog okvira za valorizaciju položaja i uloge opštine u prostornom razvoju regiona Beograda i definisanje pravila izgradnje i uređenja tako da se mogu direktno primenjivati. Planom su razrađena načela prostornog uređenja, utvrđeni ciljevi prostornog razvoja, organizacija, zaštita i korišćenje prostora, kao i drugi elementi značajni za prostorni razvoj opštine Surčin.

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 09.03.2012. godine donela je Prostorni plan za deo gradske opštine Surčin koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 10/2012 [ , 4MB].Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 - Referalna karta 1 „Namena prostora“, Referalna karta 2a „Mreža naselja i saobraćaj“, Referalna karta 2b „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 3 „Zaštita prostora i turizam“ i Referalna karta 4 „Karta sprovođenja“.