fiogf49gjkf0d
Studija za određivanje celina i prioriteta za plansku razradu područja RipanjOsnovni podaci o prostornoj celini Ripanj

Površina: ~8000 ha.
Stanovnika: ~18 000
Izgrađeni stambeni prostor: ~ 880 ha
Gustina: ~20.5st/ha

Planska dokumentacija i obuhvat
S obzirom na veličinu teritorije – oko 8000ha, i kompleksnost zadataka planiranja, neophodna je izrada više planskih dokumenata različitog ranga i obuhvata:
 1. Izrada Plana opšteg uređenja za Ripanj sa ciljem da usmeri i prostorno definiše razvojne potencijale Ripnja, i da se optimalno aktiviraju prirodni i stvoreni resursi područja.
 2. Izrada planova detaljne regulacije Planovi detaljne regulacije za izgradnju infrastrukture i komunalnih objekata i površina, i za celine za razradu rade se na osnovu Plana opšteg uređenja.


Ciljevi izrade studije

Primarni ciljevi izrade studije su:
 1. Prepoznavanje i definisanje prostornih celine za dalju plansku razradu;
 2. Analiza opcija planskih / projektinih dokumenata koji bi bili efikasna dokumentaciona osnova za razvoj Ripnja;
 3. Preporuka i argumentovanje konkretnih optimalnih opcija planske razrade, tako da dinamika i kvalitet razvoja pojedinih prostornih podcelina ne usporavaju i ne ugrožavaju ostale potceline ili celu predmetnu lokaciju.

Realizaciji ovih ciljeva prethodi definisanje razvojnih ciljeva kroz sledeće korake:
 1. Kreiranje jedinstvene informacione osnove koja treba da sadrži podatke o postojećem stanju i važećoj planskoj dokumentaciji vezano za komunalnu i saobraćajnu infrastrukture, izgradnju, stanju prirodne sredine, nameni i korišćenju zemljišta;
 2. Analiza ovih podataka u kontekstu ukupnog funkcionisanja prostorne celine Ripanj;
 3. Prepoznavanje osnovnih problema trenutnog funkcionisanja i budućeg razvoja Ripnja;
 4. Orijentaciono definisanje površina i koridora koje treba rezervisati za javne i posebne namene - komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, objekte društvenog standarda i slično;
 5. Prepoznavanje ograničenja u načinu i obuhvatu korišćenja zemljišta koja proizilaze iz zaštite i optimalne reprodukcije obnovljivih i neobnovljivih resursa: poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, vode, vazduha, zelenog fonda;
 6. Predlog i argumentacija razvojne strategije za prostornu celinu Ripanj, odnosno za potceline u okvirima predmetnog obuhvata.