Stari grad

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Stari grad
Makedonska 42,
centrala: 32-20-721
www.starigrad.org.rsGradska opština Stari grad, na kojoj živi oko 70.000 stanovnika, zauzima površinu od 698 ha, od toga je 473 ha kopnene i 225 ha vodene površine.

Zajedno sa opštinama Savski Venac i Vračar, Gradska opština Stari grad čini sam centar Grada, predstavlja staro gradsko središte oko kojeg se Grad dalje razvijao te sadrži dva veka dugu kulturno-istorijsku, urbanističku, arhitektonsku i ekonomsku priču o nastanku, rastu i razvoju Beograda.

Opština Stari grad je turističko, kulturno, istorijsko, političko, obrazovno i poslovno središte Beograda. Na maloj površini koju zauzima opština smestilo se 13 fakulteta, Srpska akademija nauka i umetnosti, nekoliko osnovnih i srednjih škola, 18 muzeja, šest pozorišta, kao i brojne druge kulturne institucije. Zbog povoljnog geografskog položaja opštine u njoj su se razvije uslužne delatnosti, trgovina i bankarstvo.

Na području Gradske opštine Stari grad nalazi se značajan deo kulturno istorijskog nasleđa Beograda, te se pod zaštitom nalazi oko 200 objekata, prostornih celina, javnih spomenika i spomen obeležja. Neki od objekata koji imaju veliki značaj za istoriju i kulturu Beograda su Beogradska tvrđava, Kapetan-Mišino zdanje, Konak kneginje Ljubice, Saborna crkva i Knez Mihailova ulica.


Ukoliko želite da gradite na teritoriji Opštine Stari grad i potrebne su Vam informacije možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.


Aplikacijom BeoINFO moguća je pretraga i pregled celokupne teritorije grada Beograda po kriterijumu ulice i kućnog broja sa granicama važećih urbanističkih planova.