Урбанистичко-технички документи


На основу Вашег захтева у коме морате навести да ли желите:
- Урбанистички пројекат,
- Пројекат препарцелације и парцелације или
- Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника

и копије плана - пример (у електронском облику), урадићемо понуду која садржи цену и рок израде.

Обавезно у Захтеву попуните део за контакт телефон. Пре израде понуде потребно је да дођете на састанак ради договора о детаљима пројекта.
Обавестићемо Вас о термину састанка.


Плански документи


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио Вас је на израду Урбанистичког плана. Закон о планирању и изградњи предвидео је процедуру у два корака: Израда Одлуке о изради планског документа и Израда планског документа.

На основу поднешеног захтева урадићемо Вам ПОНУДУ која садржи предложени обухват, цену и рок израде. У захтеву је потребно навести за који део посла ангажујете Урбанистички завод Београда: 

  • Израда Елемената за Одлуку о изради Плана
  • Израда Плана
Информације и мишљења


Потребно Вам је Мишљење о:
  • потенцијалима одређене локације
  • могућностима трансформације одрживости локације
  • усклађивању са важећим планским документима
  • процедури

На основу вашег захтева ступићемо у контакт са вама и договорити се о појединостима.

У захтеву обавезно оставите свој контакт телефон, да би могли да вас позовемо.

  Студије, Анализе, Истраживања


Желите да градите одређену врсту објеката – истражићемо и припремити Вам Анализу локације за изградњу ...

Имате локацију и желите да је најоптималније реализујете - Урадићемо Вам Анализу могућности реализације Ваших потреба на тој локацији.

Потребна вам је Студија оправданости – Урадићемо је за вас.

Желите Студију просторно-програмских елеманата за вашу локацију ...

Уз попуњен захтев приложите копију плана (у *.jpg формату - пример) и идејно решење(скицу) уз кратак опис намера.
На основу захтева  јавићемо вам датум и време састанка ради детаљнијих договора. Тек након састанка бићемо у могућности да урадимо понуду.

У захтеву обавезно наведите шта треба да урадимо и оставите контакт телефон.
Припрема Конкурса

За вашу локацију неопходна је израда Конкурса ...

Можемо вам припремити елементе за конкурс и провести кроз процедуру спровођењае конкурса

Доставите нам Захтев ...