Sopot

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Sopot
Sopot, Kosmajski trg 5
centrala: 3081-400
www.sopot.org.rsGradska opština Sopot jedna od sedamnaest gradskih opština, nalazi se južno od centra Beograda u severnom delu Šumadije. Površina opštine je 27.094 ha. Graniči se sa opštinama Mladenovac, Lazarevac, Voždovac, Grocka, Aranđelovac i Barajevo. Opština ima oko 21.000 stanovnika.

Prirodne lepote, klimatske karakteristike i položaj turističkih lokaliteta Trešnje, Kosmaja, Guberevačkih šuma kao i celog područja opštine Sopot u odnosu na okolne gradove i industrijske centre predstavljaju osnov za izletnički, rekreativni, lovni, sportski i zdravstveni turizam. Svi navedeni lokaliteti nalaze se u neposrednoj blizini grada Beograda (28-54 km).


Ukoliko želite da gradite na teritoriji Gradske opštine Sopot i potrebne su Vam informacije možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.