СИГУРНИЈИ ЈАВНИ ПРОСТОР

студија о безбедности јавних градских простора у Београду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ овог пројекта и истраживања који је његов саставни део је скретање пажње стручне и шире јавности на овај аспект живота у градским целинама. Тиме се отвара могућност за покретање и спровођење низа акција које могу да побољшају и унапреде општу сигурност, безбедност и комфор у коришћењу јавних градских простора, те Београд на тај начин промовишу у земљи, региону и свету.

После базичне процене безбедности простора, сигнализације «црних тачака» у граду, може се наставити са успостављањем мреже безбедних јавних простора, иницирањем и спровођењем пројеката за њихово опремање и реконструкцију, све до предлога награђивања успешних реализација. Циљ је да се низом брзих и једноставних акција унапреди безбедност грађана и посетилаца, а у смислу несумљиве перспективности и популарности српске престонице.

Садржај:
Текстуални део (pdf, 872 KB)
1.Увод
2.Методолошки приступ
3.Циљ,оквир и обухват пројекта
4.Прикупљање података
5.Јавни простори града
6.Мере за постизање сигурности
7.Закључак
8.Литература

Графички део
1.Обухват Генералног плана Београда (pdf, 134 KB)
2.Типологија урбаног ткива према намени и структури у обухвату ГП Београда (pdf, 142 KB)
3.Типологија урбаног ткива према намени и структури– централна зона (pdf, 205 KB)
4.Типологија јавних простора, детаљни приказ централне зоне (pdf, 170 KB)

Комплетан приручник (pdf, 1.6 MB)