Želite da gradite?

fiogf49gjkf0d


Na zahtev zainteresovanih klijenata, fizičkih i pravnih lica, domaćih i stranih investitora, Urbanistički zavod Beograda istražuje i planira lokacije za izgradnju ...
Znate šta biste želeli da gradite, ali ne i da li je to moguće na Vašoj parceli? Niste sigurni da li se Vaše želje poklapaju sa mogućnostima određenim Generalnim planom?...


Želite da Vam uradimo ...

Želite da ...