fiogf49gjkf0d


novembar 2010.
Šabac

U organizaciji Udruženja urbanista Srbije već devetnaet godina, svakog 8. novembra, na svetski dan urbanizma, održava se Međunarodni salon urbanizma. Ove godine, Salon je održan u Šapcu, gradu koji već 50 godina neguje kontinuitet ustanove koja se bavi poslovima urbanizma. Ovogodišnji Salon predstavio je radove u 11 kategorija I to:

 • Prostorni planovi
 • Generalni planovi i planovi opšteg uređenja
 • Planovi regulacije
 • Urbanistički projekti i realizacije
 • Konkursi
 • Istraživanja, studije iz oblasti urbanizma
 • Zaštita životne sredine kroz studije i urbanističke planove
 • Primena informatičke tehnologije
 • Publikacije
 • Studentski radovi

Prvo mesto u kategoriji
PRIMENA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA,
za rad
Beogradski urbanistički informacioni sistem - BUrISAutorski tim Urbanističkog zavoda:
Rukovodilac grupe za IT:
Milomir Mitrović, inž.geod.
Rukovodioci projekta: Milomir Mitrović, Dušan Milanović
Koordinator projekta: Milica Joksić,
Radni tim:
Dragoslav Ristanović, Lidija Jovanović-Nenadović, Nenad Radojčić, Borka Protić, Zvezdana Mojsić, Dragan Arbutina, Ivana Blagojević

Neposredan povod za izradu Projekta Beogradskog urbanističkog informacionog sistema (BUrIS) je inicijativa Urbanističkog zavoda Beograda i usvojen Program od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove koji je uvršten u Budžet za 2009. godinu.

Beogradski urbanistički informacioni sistem (BUrIS) planiran je kao segment celovitog geoinformacionog sistema grada Beograda, koji se posebno odnosi na deo podataka vezanih za urbanističko planiranje i praćenje promena u prostoru.

Aktivnosti na izradi projekta BUrIS grupisane su u tri faze:

 1. Formiranje osnovnog sistema prostornih jedinica - "urbanističkih blokova" i izrada ključa za povezivanje "urbanističkih blokova" i adresnog sistema (pripadajućih adresa i kućnih brojeva);
 2. Prikupljanje, selekcija i povezivanje raspoloživih baza podataka Urbanističkog zavoda Beograda i drugih institucija sa prostornim sistemom jedinica "urbanističkih blokova" i
 3. Formiranje informacione baze na nivou katastarske parcele o usvojenim planovima i postavljanje na internet portal grada Beograda čime će se ove informacije učinti dostupnim javnost.

Ovako formiran informacioni sistem omogućava efikasnije planiranje i upravljanje prostorom i jednostavniji pristup informacijama za potrebe stručne kao i šire javnosti.Drugo mesto u kategoriji
ISTRAŽIVANjA I STUDIJE U OBLASTI URBANIZMA,
za rad
Studija javnih prostora Beograda za potrebe urbanističkog planiranja,
I faza
: Analiza javnih prostora Starog grada

Autorski tim Urbanističkog zavoda:
Rukovodilac Studije: Vera Ristić Mihaljevic
Konsultanti : mr Žaklina Gligorijević, dr Zoran Žegarac
Radni tim:
Aleksandra Tilinger, Jasmine Đokić, Ivan Lalić, Mila Milovanović, mr Nataša Danilović Hristić, Ana Nešić, Anica Teofilović, Katarina Čavić, Danica Mihaljević Davidović, Nemanja Jeftić, Sonja Kostić, Dušan Milanović, Billjna Mihajlović, Ljubomir Stošić, Dijana Radočaj, Ljiljana Bajc, Olgica Gvizdić, Tanja Potkonjak, Jelena Marinković, Aleksandra Vezmar, Ivan Maček

Osnovni cilj studije je da doprinese vraćanju javnog prostora kao javnog dobra, i jednog od indikatora demokratski orijentisanog društveno ekonomskog sistema među prioritete gradske uprave, kroz strateške planove, urbanističke planove i projekte od značaja za grad Beograd. Ostali ciljevi Studije su formiranje dokumentacione osnove za projektovanje novih javnih prostora i definisanje normativa, standarda i preporuka , definisanje strategije razvoja sistema javnih prostora, određivanje posebnog metodološkog postupka za javne prostore koji bi se ugradio u buduće urbanističke planove i projekte...

Kroz realizaciju ciljeva Studije omogućili bi se i drugi željeni efekti kao što su potvrda identiteta Beograda i fomiranje nove dimenzije tog identiteta, stimulacija pešačkog korišćenja javnih prostora, obezbeđenje novih javnih prostora u kontekstu postojeće urbanističke matrice, obezbeđivanje zelenih površina kao vidova javnih prostora, stvaranje uslova za razvoj aktivnosti vezanih za javne prostore, integracija polu javnih prostora u javne, formiranje saobraćajnog rešenja koje bi podržalo navedene ciljeve...

U okviru Studije posebna pažnja posvećena je temi uređenja i opreme javnih prostora kroz definisanje osnovnih principa i uporednu analizu uređenosti i opremljenosti javnih prostora Starog grada i primera iz inostranstva . Faznost Studije proističe iz kompleksnosti problematike javnih prostora u Beogradu, pa je stoga I faza orjentisana ka analizi postojećeg i preporukama za dalju razradu ove specifične teme.Na ovogodišnjem Salonu, Urbanistički zavod Beograda učestvovao je i sa radom u kategoriji URBANISTIČKI PROJEKTI I REALIZACIJE- Urbanistički projekat na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, Voždovac, Beograd.