Katalog referenci

fiogf49gjkf0d


Preuzmite Katalog referenci Urbanističkog zavoda Beograda pdf 11MB
(verzija na engleskom pdf 11MB)
(pdf, 11MB)


1912. godine Beograd je dobio svoj prvi proevropski Plan Varoši Beograda. Uradio ga je francuski arhitekta Alban Šambon po uzoru na evropske prestonice, eklektički, u slavu prošlosti, klasičnih modela gradova i graditeljskog nasleđa. Hrabra rešenja u ovom Planu inspiracija su generacijama urbanista a na pojedinim, za Grad značajnim idejama se i danas radi, sa istim motivima ali drugačijom dinamikom, tehnikama i rukopisom.

Slične ideje razrađuje danas Urbanistički zavod Beograda: otvaranje Grada prema Savi, utvrđivanje gradskih osa, istorijskih, pešačkih prospekata do Beogradske tvrđave, očuvanje ose centra Novog Beograda, održavanje i promociju prirodnog jezgra, uređenje obala, obeležavanje značajnih mesta i jačanje identiteta grada izgradnjom simbola Grada.

U vremenu stalne tranzicije i iščekivanju da postane ravnopravna evropska prestonica Zavod za Beograd radi na dva paralelna koloseka. Kao jedno od javnih preduzeća prati gradsku upravu u sanaciji neplanski izgrađenih naselja, rekonstrukciji i izgradnji kapitalne infrastrukture i saobraćajnica, pripremi novih lokacija za škole i obdaništa, pripremi izgradnje socijalnih i neprofitnih stanova. Radi takođe reviziju svih važećih planova i izradu novih prostornih i urbanističkih planova za užu teritoriju Grada i sedam rubnih opština.

Sa druge strane Zavod se bavi strateškim istraživanjima: strategijom prostornog razvoja ukupne teritorije Grada i pojedinih gradskih funkcija, specijalističkim studijama i specifičnim urbanističkim planovima i projektima. Vek posle Šambona radi se prema novim pravilima i novi proevropski Generalni urbanistički plan i za njim Plan generalne regulacije čitavog građevinskog područja.

Za ovakve projekte neophodno je da Zavod stalno održava znanja, upoređuje iskustva i sarađuje sa urbanističkim kućama drugih evropskih i svetskih gradova, domaćim i stranim stručnim asocijacijama i univerzitetima.

Jedno ne može bez drugog: planovi i projekti rade se za period koji je ispred nas. Anticipacija budućnosti ne bi bila uspešna bez razumevanja istorijskih procesa ali i savremenih znanja u oblasti planiranja i upravljanja gradovima, bez poznavanja trendova u arhitekturi i urbanizmu i provere ideja sa kolegama iz sličnih ali i mnogo naprednijih sredina. Sanacija i legalizacija neophodni su procesi i posledica vremena koje je za nama ali je pravi izazov u takvim uslovima planiranje za ovaj vek: brzih promena, bez granica, sa novim tehnologijama i saznanjima, sa novim prioritetima, globalnim opredeljenjima i investicijama. Za sve zadatke i za naše dinamično vreme neohodni su iskustvo, veština, znanje, radoznalost, komunikacije i, kao kod Šambona, hrabrost da se brane smele ideje za bolji i lepši Beograd!