Каталог референци

fiogf49gjkf0d


Преузмите Каталог референци Урбанистичког завода Београда pdf 11MB
(верзија на енглеском pdf 11MB)


1912. године Београд је добио свој први проевропски План Вароши Београда. Урадио га је француски архитекта Албан Шамбон по узору на европске престонице, еклектички, у славу прошлости, класичних модела градова и градитељског наслеђа. Храбра решења у овом Плану инспирација су генерацијама урбаниста а на појединим, за Град значајним идејама се и данас ради, са истим мотивима али другачијом динамиком, техникама и рукописом.

Сличне идеје разрађује данас Урбанистички завод Београда: отварање Града према Сави, утврђивање градских оса, историјских, пешачких проспеката до Београдске тврђаве, очување осе центра Новог Београда, одржавање и промоцију природног језгра, уређење обала, обележавање значајних места и јачање идентитета града изградњом симбола Града.

У времену сталне транзиције и ишчекивању да постане равноправна европска престоница Завод за Београд ради на два паралелна колосека. Као једно од јавних предузећа прати градску управу у санацији неплански изграђених насеља, реконструкцији и изградњи капиталне инфраструктуре и саобраћајница, припреми нових локација за школе и обданишта, припреми изградње социјалних и непрофитних станова. Ради такође ревизију свих важећих планова и израду нових просторних и урбанистичких планова за ужу територију Града и седам рубних општина.

Са друге стране Завод се бави стратешким истраживањима: стратегијом просторног развоја укупне територије Града и појединих градских функција, специјалистичким студијама и специфичним урбанистичким плановима и пројектима. Век после Шамбона ради се према новим правилима и нови проевропски Генерални урбанистички план и за њим План генералне регулације читавог грађевинског подручја.

За овакве пројекте неопходно је да Завод стално одржава знања, упоређује искуства и сарађује са урбанистичким кућама других европских и светских градова, домаћим и страним стручним асоцијацијама и универзитетима.

Једно не може без другог: планови и пројекти раде се за период који је испред нас. Антиципација будућности не би била успешна без разумевања историјских процеса али и савремених знања у области планирања и управљања градовима, без познавања трендова у архитектури и урбанизму и провере идеја са колегама из сличних али и много напреднијих средина. Санација и легализација неопходни су процеси и последица времена које је за нама али је прави изазов у таквим условима планирање за овај век: брзих промена, без граница, са новим технологијама и сазнањима, са новим приоритетима, глобалним опредељењима и инвестицијама. За све задатке и за наше динамично време неоходни су искуство, вештина, знање, радозналост, комуникације и, као код Шамбона, храброст да се бране смеле идеје за бољи и лепши Београд!