Rakovica

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Rakovica
Miška Kranjca 12,
centrala: 3051-788
www.rakovica.rsGradska opština Rakovica zauzima površinu od 3.036ha, na kojoj živi oko 100.000 stanovnika.

Naziv Rakovica prvi put se pominje u turskom popisu stanovništva iz 1560. kao selo Vlaha. Po predanju, mesto je dobilo ime po - rakovima, stanovnicima potoka koji je proticao kroz naselje. Do 1952. godine Rakovica je pripadala raznim reonima, a od 1952. do 1960. bila je zasebna opština. Od 1960. je u sastavu opštine Rakovica, da bi ponovo postala samostalna opština od 1974. godine.

Gradska opština Rakovica nalazi se u južnom delu grada Beograda, u donjem toku Topčiderske reke i od centra je udaljena 10 kilometara. Znatan deo opštine Rakovica čine šume i parkovi, pre svega Miljakovačka šuma i Košutnjak. Rakovica je sa 244 hektara pod šumom i 180 hektara pod javnim zelenim površinama jedna od gradskih opština koja ima najviše zelenila.


Ukoliko želite da gradite na teritoriji Opštine Rakovica i potrebne su Vam informacije možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.


Aplikacijom BeoINFO moguća je pretraga i pregled celokupne teritorije grada Beograda po kriterijumu ulice i kućnog broja sa granicama važećih urbanističkih planova.