Istraživanje potencijalnih lokacija

fiogf49gjkf0d

Za potrebe pripreme ili sprovođenja, odnosno realizacije urbanističkih planova, kao i za prostorno-programsku proveru lokacija, Urbanistički zavod Beograda izrađuje: studije, istraživanja, analize, prostorno programske provere i drugu dokumentaciju, kroz koju se detaljno razrađuju određene tematske oblasti ili lokacije.

Studije, istraživanja, programske provere, analize i stručne ankete se često rade za potrebe ispitivanja lokacija na kojima je moguća izgradnja objekata određenih namena ili prostorno-programsku proveru kapaciteta, namene, saobraćajnog rešenja i drugog, kao na primer:

  • Istraživanje potencijalnih lokacija za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na teritoriji Novi Beograd.
  • Prostorno programska analiza bloka ograničenog ulicama: Kneza Miloša, Drinska, Sarajevska i Durmitorska (lokacija MUP RS).

Ovakvi veliki projekti se rade kao zakonska obaveza ili zbog potreba da se jedinstveno i celovito sagledaju, metodološki postave, istraže, analiziraju i planiraju određeni prostori sa specifičnom namenom, problematikom ili zajedničkim karakteristikama.


Želite da za Vas uradimo:Studije i strategije za republičku i gradsku upravu

fiogf49gjkf0dPored svoje osnovne delatnosti – izrade prostornih i urbanističkih planova na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, Urbanistički zavod Beograda radi i niz drugih poslova koji su vezani za urbanizam - izrađuje studije, istraživanja, analize, prostorno-programske elemente, sprovodi stručne ankete.

Tako smo za naručioce/investitore – republičku i gradsku upravu izradili sledeće:Prostorno programske provere

fiogf49gjkf0dZa potrebe izrade Prostorno – programskih rešenja za pojedina područja i urbanističke celine Grada u Urbanističkom zavodu se periodično i tematski sprovode javne stručne ankete i konkursi. Prostorno programske provere rade se u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom, Društvom urbanista Beograda, Društvom arhitekata Beograda, Klubom arhitekata, Akademijom arhitekture Srbije i drugim specijalizovanim institucijama. Ovim metodom istražen je prostor područja Ade Huje, kao i blokova 25 i 26 i Vojvođanske ulice na Novom Beogradu.

Stručne ankete iniciraju različita razmišljanja o prostoru, pružaju različita rešenja, otkrivaju nove potencijale prostora i nude različite scenarije i varijante urbanističkih rešenja za pojedinačne lokacije u Gradu. Ovakve provere stručna su priprema u izradi tematskih studija i osnov za kasnije planske procedure.