Realizacija planova

fiogf49gjkf0d


Pored osnovne delatnosti – izrade prostornih i urbanističkih planova, Urbanistički zavod Beograda radi i niz drugih poslova koji su vezani za urbanizam (pripremu i realizaciju planova) ili su u njegovoj funkciji.

Pojedini poslovi su određeni i definisani Zakonom o planiranju i izgradnji ili Generalnim planom Beograda 2021, drugi se rade na osnovu drugih zakona i propisa. Urbanistički zavod Beograda radi sledeće poslove koje pokreću i finansiraju pravna i fizička lica:

  • Analize, studije, strategije, istraživanja;
  • Mišljenja o planskim mogućnostima na lokacijama, planskim rešenjima u planovima ili projektima;
  • Koordinaciju izrade projekata;
  • Konsultantske usluge vezane za oblast urbanizma i izgradnju objekata (planske procedure, studije opravdanosti i dr.);
  • Međunarodne planove (Finansiranje metropolitenskih uprava, Saradnja Beograda i Pančeva, Bezbedni Beograd...);
  • Organizaciju i uključivanje stručne javnosti u urbanističke prostorno-programske provere za značajne zadatke u gradu (na primer: područje Ada Huje, Sremske ulice, blokove 25 i 26 u Novom Beogradu, Savski amfitetar, Savezni MUP ...);
  • Pripremu i izradu konkursnih uslova za javne i pozivne urbanističke i urbanističko-arhitektonske konkurse, kao i izradu samih konkursa;
  • Prostorno-programske provere za pojedina područja i prostorne celine Grada.