Реализација планова

fiogf49gjkf0d


Поред основне делатности – израде просторних и урбанистичких планова, Урбанистички завод Београда ради и низ других послова који су везани за урбанизам (припрему и реализацију планова) или су у његовој функцији.

Поједини послови су одређени и дефинисани Законом о планирању и изградњи или Генералним планом Београда 2021, други се раде на основу других закона и прописа. Урбанистички завод Београда ради следеће послове које покрећу и финансирају правна и физичка лица: