fiogf49gjkf0d

PROGRAM AKTIVNOSTI ZA IZRADU URBANISTIČKIH PLANOVA PRIMARNE SAOBRAĆAJNE MREŽE NA TERITORIJI GENERALNOG PLANA BEOGRADA 2021.


Nakon pet (5) godina od usvajanja Generalnog plana Beograda 2021. pristupilo se analizi stepena realizacije planirane ulične mreže za period do 2021. kao i analizi pokrivenosti primarne ulične mreže planskom dokumentacijom. Ovim zadatkom se u programskom smislu kvantifikuje primarna saobraćajna mreža predložena u Generalnom planu kroz „inventarisanje“ njenih postojećih i planskih uslovljenosti čime se stvara uvid u dalje potrebne aktivnosti na njenoj realizaciji, bilo da se radi o neposrednom izvođenju ili izradi potrebne planske i tehničke dokumentacije.

Svi raspoloživi podaci o obimu i stanju primarne ulične mreže, o pokrivenosti planskom dokumentacijom, o pripadnosti prostornim celinama na nivou Opština kao i o potrebnim aktivnostima na izgradnji i rekonstrukciji sistematizovani su i obrađeni uz pomoć GIS alata, što omogućava postavljanje vrlo složenih upita i dobijanje vrlo preciznih i konkretnih odgovora, uz tekstualne i grafičke prikaze, na stečeno i plansko stanje razvoja ulične mreže Beograda.

Na osnovu ovako dobijenih informacija biće moguće donošenje Odluka o dinamici i obimu realizacije planski definisanih deonica i poteza, utvrđivanju prioriteta na izradi planske i tehničke dokumentacije kao i potrebi daljih istraživanja novih deonica i poteza.


Podaci o planskoj dokumentaciji

granice usvojenih planskih dokumenta

nazivi usvojenih planskih dokumenata

kartografski brojevi planova

službeni listovi planskih dokumenata

baza planskih rešenja

Definisanje atributa
ulične mreže

funkcionalni rangovi

broj saobraćajnih traka (postojeće stanje)

planirani broj saobraćajnih traka

teritorijalna pripadnost deonica

naziv deonica

izgradnja - rekonstrukcija

veza sa planskim rešenjima

kreiranje korisničkih izveštaja

O STANjU ULIČNE MREŽE


Učešće rangova planirane ulične mreže u odnosu na ukupnu dužinu 881.0 km

Postojeći broj saobraćajnih traka na primarnoj uličnoj mreži GP-a Beograda u zavisnosti od ranga saobraćajnica

Učešće dužine primarne saobraćajne mreže po opštinama u odnosu na planiranu ukupnu dužinu

Zastupljenost planirane primarne ulične mreže u odnosu na površinu opštineO STANjU PLANSKE DOKUMENTACIJEO PLANSKIM REŠENjIMA