PRIMER rada


fiogf49gjkf0d
  • Osnovni cilj studije je da doprinese vraćanju javnog prostora kao javnog dobra, i jednog od indikatora demokratski orijentisanog društveno ekonomskog sistema među prioritete gradske uprave, kroz strateške planove, urbanističke planove i projekte od značaja za grad Beograd.

    Ostali ciljevi Studije su formiranje
    dokumentacione osnove za
    projektovanje novih javnih

    prostora i definisanje normativa, standarda i preporuka , definisanje strategije razvoja sistema javnih prostora, određivanje posebnog metodološkog postupka za javne prostore koji bi se ugradio u buduće urbanističke planove i projekte... Kroz realizaciju ciljeva Studije omogućili bi se i drugi željeni efekti kao što su potvrda identiteta Beograda i fomiranje nove dimenzije tog identiteta, stimulacija pešačkog korišćenja javnih prostora, obezbeđenje novih javnih prostora u kontekstu postojeće urbanističke matrice, obezbeđivanje zelenih površina kao vidova javnih prostora, stvaranje uslova za razvoj aktivnosti vezanih za javne prostore, integracija polu javnih prostora u javne, formiranje saobraćajnog rešenja koje bi podržalo navedene ciljeve...